8239_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/ogibkoms/arkiv
8239
Industriomsetningen økte i 2004
statistikk
2005-02-07T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
ogibkoms, Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriomsetning, hjemmemarked, eksportmarked, verdiEnergi, Industri og bergverksdrift, Olje og gass, Energi og industri
false

Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningdesember 2004

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Industriomsetningen økte i 2004

I norsk industri ble det omsatt for om lag 540 milliarder kroner i 2004. Dette er en oppgang på 5,9 prosent fra 2003. Investeringsvarer var den eneste av varetypene som gikk ned. Innsatsvarer, konsumvarer og energivarer opplevde alle en positiv økning fra 2003.

Norsk olje- og gassutvinning omsatte for nærmere 425 milliarder i 2004, en økning på 20,4 prosent fra 2003. Den store økningen kan i stor grad forklares ved de høye oljeprisene, noe som også gjenspeiler seg i omsetningstallene innenfor oljeraffinering. Statistikk over utenrikshandelen med varer viser en gjennomsnittspris per fat råolje i 2004 på 257 kroner, mot 206 kroner i 2003.

Omsetning etter varetype. Sesongjustert. Tremåneders glidende gjennomsnitt. Millioner kroner

Innsatsvarer opp 15,2 prosent i 2004

2004 har vært et år med sterk utvikling i produksjonsvolum og kapasitetsutnytting innenfor de aktuelle næringer. Dette har bidratt til den sterke oppgangen på 15,2 prosent. Den sesongjusterte månedsendringen var derimot negativ fra november til desember i 2004, og det er oljeraffinering og kjemisk industri samt metallindustrien som trekker ned innsatsvarer i desember 2004.

Investeringsvarer ned 5,3 prosent

Som den eneste av varetypene viser investeringsvarer nedgang i 2004. Transportmiddelindustrien bidrar sterkt til dette med en nedgang i omsetningen på hele 20,2 prosent. Også månedsendringen viser negativt fortegn for investeringsvarer, med en nedgang på 3,1 prosent fra november til desember. Nesten alle industriene innenfor varetypen bidrar til denne nedgangen, med transportmiddelindustrien igjen i spissen, med en nedgang på 14,9 prosent.

Konsumvarer opp 3,0 prosent

Den største av næringene innenfor konsumvarer, nærings- og nytelsesmiddelindustrien, har hatt en økning på 1,5 prosent fra 2003 til 2004. Også forlag og grafisk industri har bidratt positivt. Den totale økningen endte på 3 prosent sammenlignet med året før.

Månedlig omsetningsstatistikk. Olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning. Desember 2004
  Råserier januar-desember 2004. Millioner kroner Endring i prosent januar-desember 2003-januar-desember 2004 Råserier desember 2004. Millioner kroner Endring i prosent desember 2003-desember 2004 Sesongjusterte endringstall i prosent november-desember 2004
Totalomsetning 1 080 396 9,1 95 031 7,8 -6,0
           
Olje- og gassutvinning  424 647 20,4 35 464 5,7 -12,3
Industri  538 210 5,9 46 575 8,2 -2,0
Kraftforsyning  107 359 -13,1 12 278 11,6 5,2
           
Etter varetype          
Innsatsvarer  204 810 15,2 15 675 14,5 -3,1
Investeringsvarer  123 288 -5,3 13 055 0,0 -3,1
Konsumvarer  181 755 3,0 15 101 5,2 1,1
Energivarer  570 519 12,7 51 200 8,9 -14,3