243868_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/ogibkoms/maaned
243868
Fallet i industriomsetningen fortsetter
statistikk
2016-04-07T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
ogibkoms, Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriomsetning, hjemmemarked, eksportmarked, verdiEnergi, Industri og bergverksdrift, Olje og gass, Energi og industri
false
Omsetningsindeksen måler nivå og utvikling for olje og gass, industri, bergverk og kraft. Industriomsetningen gikk ned 2,4 prosent i den siste tremånedersperioden.

Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningfebruar 2016

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Fallet i industriomsetningen fortsetter

Industriomsetningen hadde en nedgang på 2,4 prosent i perioden desember 2015-februar 2016 sammenlignet med forrige tremånedersperiode, viser sesongjusterte tall. Fra januar til februar 2016 var det også en nedgang, på 2,3 prosent.

Omsetning. Prosentvis endring og millioner kroner
SesongjustertKalenderjustert1Ujustert
Månedsendring3-månedsendring12-månedsendringMill. kr
Februar 2016 / Januar 2016Desember 2015 - Februar 2016 / September 2015 - November 2015Februar 2016 / Februar 2015Februar 2016
1Korrigert for at ukedager har ulik arbeidsintensitet og for offentlige fri- og helligdager i Norge.
Utvinning, bergverk, industri og kraft-3,3-7,6-16,0112 836
Utvinning og utvinningstjenester-5,8-15,5-27,238 807
Bergverksdrift34,1-4,4-10,8860
Industri-2,3-2,4-11,060 678
Nærings-, drikkevare- og tob.ind.3,94,412,717 700
Oljeraff., kjemisk farmas. Industri-9,9-11,0-18,68 216
Metallindustri3,6-2,1-10,14 856
Maskinindustri-5,1-12,2-37,95 042
Bygging av skip og oljeplattformer-23,76,5-39,63 754
Kraftforsyning0,2-3,62,612 491

Indeksnivået for industriomsetningen var 140,7 (2005=100) i perioden desember 2015-februar 2016, mot 144,2 i tremånedersperioden før, viser sesongjusterte tall.

Tremånedersendring: oljeraffinering og kjemisk industri trekker ned

Sesongjusterte tall viser at næringsgruppen oljeraffinering og kjemisk og farmasøytisk industri hadde en nedgang på 11,0 prosent i perioden desember 2015 til og med februar 2016 sammenlignet med forrige tremånedersperiode. Nedgangen ble ytterligere forsterket av fall i maskinindustrien hvor fallet var på 12,2 prosent i samme periode. For oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri kan nedgangen knyttes til prisfall innenfor petroleums- og kullvareindustrien. Lavere investeringsaktivitet i olje- og gassektoren forklarer mye av nedgangen i maskinindustrien. Næringsmiddelindustrien bidro til å dempe nedgangen med en vekst på 4,5 prosent i samme periode.

Månedsendring: bygging av skip og oljeplattformer faller mest

Industriomsetningen gikk ned med 2,3 prosent fra januar til februar i 2016, viser sesongjusterte månedstall. Nedgangen kom i hjemmemarkedet som viste nedgang mens eksportmarkedet var tilnærmet uendret.

Det største bidraget til nedgangen kom fra næringen bygging av skip og oljeplattformer hvor nedgangen var på 23,7 prosent. Næringsgruppen oljeraffinering og kjemisk og farmasøytisk industri viste også nedgang i omsetningen med en nedgang på 9,9 prosent.

Omsetningsvekst i næringsmiddelindustrien, gummi, plast og mineralsk industri samt metallindustrien bidro til å dempe den negative utviklingen i industriomsetingen fra januar til februar 2016.

Tolvmånedersendring: størst fall innenfor maskinindustrien

Kalenderjusterte tall viser at industriomsetningen gikk ned med hele 11,0 prosent fra februar 2015 til februar 2016. Både hjemmemarkedet og eksportmarkedet hadde en nedgang, på henholdsvis 13,4 og 6,9 prosent.

Den største bidragsyteren til nedgangen var maskinindustrien, hvor fallet var på hele 37,9 prosent tett fulgt av næringen bygging av skip og oljeplattformer som hadde et fall på 39,6 prosent i perioden.

Det største positive bidraget til å dempe nedgangen var næringsmiddelindustrien som hadde en oppgang på 13,1 prosent i perioden.

Månedsendring: fall i Norge mens eurosonen var om lag uendret i januar 2016

Norsk industriomsetning falt med 1,7 prosent fra desember 2015 til januar 2016, viser sesongjusterte tall. For landene som inngår i eurosonen var industriomsetningen samlet sett tilnærmet uendret. I de nordiske landene viste Sverige en nedgang på 3 prosent mens Danmark hadde en oppgang på 0,6 prosent i denne perioden, ifølge EUs statistikkontor, Eurostat.