243878_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/ogibkoms/maaned
243878
Nedgang i industriomsetningen i 1. kvartal
statistikk
2016-05-10T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
ogibkoms, Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriomsetning, hjemmemarked, eksportmarked, verdiEnergi, Industri og bergverksdrift, Olje og gass, Energi og industri
false
Omsetningsindeksen måler nivå og utvikling for olje og gass, industri, bergverk og kraft. Industriomsetningen gikk ned 2,4 prosent i første kvartal 2016 .

Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningmars 2016

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Nedgang i industriomsetningen i 1. kvartal

Industriomsetningen gikk ned med 2,4 prosent i 1.kvartal i 2016 sammenlignet med 4. kvartal i 2015, viser sesongjusterte tall. Fra februar til mars 2016 var det en oppgang på 1,4 prosent.

Omsetning. Prosentvis endring og millioner kroner
SesongjustertKalenderjustert1Ujustert
Månedsendring3-månedsendring12-månedsendringMill. kr
Mars 2016 / Februar 2016Januar 2016 - Mars 2016 / Oktober 2015 - Desember 2015Mars 2016 / Mars 2015Mars 2016
1Korrigert for at ukedager har ulik arbeidsintensitet og for offentlige fri- og helligdager i Norge.
Utvinning, bergverk, industri og kraft-1,3-7,3-19,5114 361
Utvinning og utvinningstjenester-6,1-18,6-37,437 626
Bergverksdrift-20,4-8,1-29,8809
Industri1,4-2,4-9,364 476
Nærings-, drikkevare- og tob.ind.-1,84,29,318 634
Oljeraff., kjemisk farmas. Industri8,1-12,6-15,59 540
Metallindustri-0,71,6-9,14 891
Maskinindustri9,0-11,3-35,66 152
Bygging av skip og oljeplattformer6,6-5,8-23,84 351
Kraftforsyning0,813,711,111 451

Indeksnivået for industriomsetningen var 139,4 (2005=100) i perioden januar-mars 2016, mot 142,9 i tremånedersperioden før, viser sesongjusterte tall

Tremånedersendring: markert fall for oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri

Nedgangen i industriomsetningen på 2,4 prosent fra 4. kvartal 2015 til 1. kvartal 2016 var hovedsakelig knyttet til reduksjon i næringsgruppen oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri samt maskinindustri, hvor fallet var på henholdsvis 13 og 11 prosent. Lavere investeringsaktivitet i olje- og gassektoren forklarer mye av nedgangen i maskinindustrien. For oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri kan nedgangen blant annet knyttes til prisfall innenfor raffinerte petroleumsprodukter i januar og februar.

Nedgangen i industrien ble ytterligere forsterket av omsetningsfall i bygging av skip og oljeplattformer og metallvareindustri. Næringsendring av noen enheter som hadde stor vekt innen annen verkstedindustri i januar 2016, bidro i stor grad til en nedgang på 14 prosent i denne næringen.

Selv om omsetningen i industrien samlet viste en nedgang i 1. kvartal, var det en markant vekst i næringsmiddelindustri på 4,3 prosent, viser sesongjusterte tall. 

Månedsendring: moderat oppgang fra februar til mars 2016

Industriomsetningen økte med 1,4 prosent fra februar til mars 2016, viser sesongjusterte månedstall. Næringsgruppen oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri bidro mest til oppgangen, med en vekst på 8,1 prosent. Det var også en betydelig oppgang på 9,0 prosent for maskinindustri i den samme perioden. Noen få enkeltaktører i denne næringen bidro særlig til oppgangen. I tillegg økte omsetningen innenfor bygging av skip og oljeplattformer samt ikke-jernholdige metaller. 

Metallvareindustri, maskinreparasjon og -installasjon sammen med næringsmiddelindustrien viste en nedgang, og bidro dermed til å dempe oppgangen i den totale industriomsetningen. 

Tolvmånedersendring: maskinindustri betydelig ned fra mars 2015

Kalenderjusterte tall viser at industriomsetningen gikk ned med 9,3 prosent fra mars 2015 til mars 2016. Både hjemmemarkedet og eksportmarkedet viste en negativ utvikling.

Den største bidragsyteren til nedgangen var maskinindustri, hvor fallet var på hele 36 prosent. Som nevnt ovenfor medvirket lavere investeringsaktivitet i olje- og gassektoren til nedgangen.

Det største positive bidraget til å dempe nedgangen var næringsmiddelindustri, med en vekst på 9,6 prosent, i denne perioden. 

Månedsendring: større nedgang i Norge enn i eurosonen i februar 2016

Norsk industriomsetning gikk ned med 2,4 prosent fra januar til februar 2016, viser sesongjusterte tall. Landene som inngår i eurosonen opplevde også en liten nedgang på 0,3 prosent. I de nordiske landene, viste Sverige og Danmark oppgang på henholdsvis 1,6 og 5,4 i denne perioden, ifølge EUs statistikkontor, Eurostat.

Påsken kan påvirke kalenderjusterte og sesongjusterte tallÅpne og lesLukk

Det er normalt noe større usikkerhet i de kalenderjusterte og sesongjusterte tallene for mars og april grunnet ulik plassering av påsken fra år til år. Dette virker også inn på sesongjusterte tall for 1. og 2. kvartal. Rutinen for sesongjustering tar hensyn til påskens plassering, men det kan være vanskelig å korrigere for alle effekter av påsken.