8111_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/ogibkoms/arkiv
8111
Stabilt omsetningsnivå i industrien
statistikk
2010-07-07T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
ogibkoms, Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriomsetning, hjemmemarked, eksportmarked, verdiEnergi, Industri og bergverksdrift, Olje og gass, Energi og industri
false

Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningmai 2010

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Stabilt omsetningsnivå i industrien

Omsetningen i industrien holdt seg uendret i perioden mars-mai 2010 sammenlignet med den foregående tremånedersperioden, viser sesongjusterte tall.

Omsetningsindeks for industri. Sesongjusterte tall. Tremåneders glidende gjennomsnitt 2001-2010

Selv om sesongjusterte tall viser at industriomsetningen forble uendret, viste flere næringer svakere tall i den siste tremånedersperioden. Blant disse var næringen for bygging av skip og oljeplattformer, som hadde et fall på 8,4 prosent. Maskinindustri gikk ned med 4,8 prosent. For disse næringene kommer omsetningsfallet fra eksportmarkedet. For maskinreparasjon og -installasjon ble omsetningen redusert med 10 prosent.

Næringsmiddelindustriens omsetning gikk ned med 3,2 prosent i den siste tremånedersperioden, og nedgangen skyldes i all hovedsak lavere omsetning i hjemmemarkedet.

Blant næringene med omsetningsvekst i den siste tremånedersperioden var oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri, opp 5,3 prosent. Veksten kan delvis forklares av økt produksjonsvolum. Se Produksjonsindeks for industrien . Metallindustrien viste en oppgang, på 10,8 prosent. Den positive trenden for denne næringen er drevet av økt produksjonsvolum og høyere priser på metaller (se Produsentprisindeksen ).

Utvalgte næringer. Sesongjusterte tall. Tremåneders glidende gjennomsnitt 2003-2010

Næringene trelast- og trevare og gummivare, plast og mineralsk industri omsatte for henholdsvis 5,1 og 3,2 prosent mer i den siste tremånedersperioden. En klar økning i produksjonsvolum bidro til veksten for disse næringene.

Liten oppgang fra mai i fjor

Ujusterte tall viser at omsetningen i norsk industri har økt marginalt de siste tolv månedene - opp 0,6 prosent i mai i år sammenlignet med mai 2009. Omsetningen i eksportmarkedet steg samtidig med 16,4 prosent, mens omsetningen i hjemmemarkedet falt med 6,8 prosent.

Økning i industriens omsetning fra april til mai

Sesongjusterte månedstall viser at omsetningen for industrien økte med 2,8 prosent fra april til mai i år. De største bidragene til veksten kom fra bygging av skip og oljeplattformer - opp 26,4 prosent - og fra næringsmiddel- og drikkevareindustri, der omsetningen økte med 6,6 prosent.

Lavere vekst enn i eurosonen

Norsk industriomsetning økte med 0,5 prosent fra april 2009 til april 2010, viser ujusterte tall. Statistikk fra Eurostat legger til grunn at industriomsetningen i land i eurosonen gikk opp 10,1 prosent i samme tidsrom.

Månedlig omsetningsstatistikk. Olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning. Mai 2010
 
  Råserier.1
Januar-mai 2010
Endring i prosent.
Januar-mai 2009-
Januar-mai 2010
Råserier1Mai 2010 Endring i prosent.
Mai 2009-Mai 2010
Endringstall i prosent.
Sesongjustert.
Desember 2009-februar 2009-
mars 2010-mai 2010
 
Totalomsetning  609 122 3,7  114 834 6,1 -1,5
           
Utvinning og utvinningstjenester  234 693 3,9 43 731 7,2 1,1
Industri og bergverksdrift  303 516 -2,7 60 643 0,6 -0,2
Hjemmemarked  186 522 -7,1 38 142 -7,0 -1,8
Eksportmarked  116 994 5,3 22 501 16,8 -3,1
Kraftforsyning 70 914 42,7 10 460 44,6 10,2
           
Etter varetype          
Innsatsvarer  128 313 5,2 27 305 10,3 2,7
Investeringsvarer 95 202 -15,0 18 311 -10,0 -1,8
Konsumvarer 76 122 -3,7 14 404 -6,9 -2,4
Energivarer  309 482 12,8 54 813 14,9 1,4
 
1  Millioner kroner.

Tremåneders glidende gjennomsnitt av sesongjusterte tall

Indeksverdier for tremåneders glidende gjennomsnitt av de sesongjusterte tallene er nå tilgjengelige i Statistikkbanken for alle publiserte serier. Tremåneders glidende gjennomsnitt brukes for å dempe effekten av tilfeldige variasjoner i de sesongjusterte månedstallene, slik at konjunkturutviklingen beskrives på best mulig måte. Indeksverdien for tremåneders glidende gjennomsnitt for en måned er gjennomsnittet av de tre siste månedlige indeksverdiene. Eksempel : Tre måneders glidende gjennomsnitt for mai er gjennomsnittet av månedsindeksene for mars, april og mai.

 

Tabeller

Tabeller til publiseringen