8133_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/ogibkoms/arkiv
8133
Fall i industriens omsetning i andre kvartal
statistikk
2009-08-07T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
ogibkoms, Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriomsetning, hjemmemarked, eksportmarked, verdiEnergi, Industri og bergverksdrift, Olje og gass, Energi og industri
false

Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningjuni 2009

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Fall i industriens omsetning i andre kvartal

Sesongjusterte tall viser at omsetningen i norsk industri falt med 6,2 prosent fra 1. til 2. kvartal 2009.

Industriomsetningen gikk ned med 6,4 prosent i hjemmemarkedet og med 4,2 prosent i eksportmarkedet.

Omsetningsindeks for industri. Januar 2000-juni 2009. 2005=100

Bygging av skip og oljeplattformer falt mest

Sesongjusterte tall viser at omsetningen innen bygging av skip og oljeplattformer falt med hele 21,7 prosent fra 1. til 2. kvartal. Nedgangen skyldes delvis fall i produksjonsvolum (se også Produksjonsindeks ). Metallindustrien viser fortsatt en omsetningsnedgang på 13,8 prosent. Nedgang i omsetningen for oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri og maskinreparasjon- og installasjon trekker også den totale industriomsetningen ned.

Innenfor trelast- og trevareindustrien fortsatte oppgangen med en økning i omsetningen på 10,9 prosent det siste kvartalet.

Nedgang i industriens omsetning fra mai til juni

Sesongjusterte månedstall viser at omsetningen for industrien falt med 1,8 prosent fra mai til juni i år. Omsetningen av innsatsvarer gikk opp med 2,3 prosent, mens omsetningen av investeringsvarer ble redusert med 7,1 prosent.

Svakere tall i juni i år enn juni i fjor

Industriens omsetning gikk ned med 10,9 prosent i juni i år sammenlignet med juni i fjor, viser ujusterte tall. Næringene som bidro mest til nedgangen, var metallindustrien, som gikk ned 39,5 prosent, og oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri, som opplevde en nedgang på 32,7 prosent. Blant de næringene som hadde økt omsetningen, var nærings-, drikkevare- og tobakkindustrien, med en vekst på 11,4 prosent.

Norsk industri sammenliknet med eurosonen

Norsk industriomsetning gikk ned med 12,4 prosent i mai i år sammenlignet med mai i fjor, viser ujusterte tall. Statistikk fra Eurostat legger til grunn at industriomsetningen i land i eurosonen gikk ned med 23,3 prosent i samme tidsrom.

Månedlig omsetningsstatistikk. Olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning. Juni 2009
  Råserier.1
Januar-juni 2009
Endring i prosent.
Januar-juni 2008-
januar-juni 2009
Råserier1
Juni 2009
Endring i prosent.
Juni 2008-juni 2009
Endringstall i prosent.
Sesongjustert.
Januar 2009-mars 2009-
april 2009-juni 2009
Totalomsetning  702 810 -13,7  115 151 -19,5 -9,6
           
Utvinning og utvinningstjenester  266 527 -23,8 40 686 -31,9 -12,5
Industri og bergverksdrift  379 856 -7,3 67 718 -10,8 -6,2
Hjemmemarked  217 728 -11,7 40 240 -17,4 -6,1
Eksportmarked  162 128 -0,6 27 478 -1,1 4,1
Kraftforsyning 56 428 2,3 6 747 -9,1 -9,2
           
Etter varetype          
Innsatsvarer  149 638 -10,8 27 592 -8,1 -3,5
Investeringsvarer  135 133 11,5 23 038 -0,9 -12,8
Konsumvarer 95 785 1,2 16 586 4,4 -0,1
Energivarer  322 252 -25,2 47 934 -35,1 -13,4
1  Millioner kroner.

Dokumentasjon av sesongjustering

Statistisk sentralbyrå har utarbeidet generell og statistikkspesifikk dokumentasjon av sesongjusteringsrutiner. Dokumentasjonene er basert på anbefalinger fra European Statistical System (ESS): Guidelines on seasonal adjustment . På denne måten ønsker vi å tydeliggjøre rutiner som er i bruk i SSB. Dokumentasjonene gjør det også enklere å sammenligne rutiner og kvalitet mellom statistikkene som sesongjusteres. Ulike kvalitetsindikatorer er også publisert under den statistikkspesifikke dokumentasjonen. Den statistikkspesifikke dokumentasjonen finnes i venstre marg under Om sesongjustering . Den generelle dokumentasjonen finnes under: http://www.ssb.no/metadata/metode/sesongjustering.pdf