8297_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/ogibkoms/arkiv
8297
Om lag uendret industriomsetning
statistikk
2002-09-06T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
ogibkoms, Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriomsetning, hjemmemarked, eksportmarked, verdiEnergi, Industri og bergverksdrift, Olje og gass, Energi og industri
false

Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningjuli 2002

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Om lag uendret industriomsetning

Omsetningen innenfor industrien var vel 36 milliarder kroner i juli 2002, viser ujusterte tall. Dette er 0,1 prosent lavere omsetning enn i samme periode i 2001. Omsetningen av innsatsvarer var klart lavere enn i samme periode i fjor.

Nedgangen for innsatsvarer er knyttet til en reduksjon i omsetningen for eksportrettede næringer. Treforedling, kjemiske råvarer og metallindustri fortsetter tilbakegangen. Metallindustrien omsatte for om lag 2,3 milliarder kroner i juli, noe som er en tilbakegang på 21,8 prosent. Tallene for treforedling viser en nedgang på 29 prosent. Kjemiske råvarer omsatte for om lag 1,7 milliarder, noe som er en reduksjon på om lag 30 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Det har vært en økning i omsetningen innenfor nærings- og nytelsesmiddelindustrien og innenfor forlag og grafisk industri i juli i år sammenlignet med juli i 2001.

Omsetning hittil i år

Samlet omsetning innenfor industrien har gått ned med 0,8 prosent gjennom de syv første månedene i år, sammenlignet med samme periode i fjor. Det har vært en klar nedgang i innsatsvarer. Metallindustrien har omsatt for drøyt 19 milliarder kroner, og dette var om lag 20 prosent mindre enn tilsvarende periode i 2001. Omsetningen innenfor kjemiske råvarer har vært på om lag 13 milliarder, noe som er en nedgang på om lag 25 prosent. Det har vært en økning i omsetningen av investeringsvarer hittil i år.

Månedlig omsetningsstatistikk. Olje- og gassutvinning, industri,
bergverksdrift og kraftforsyning. Juli 2002. Råserier
  Råserier1 Endring i prosent
  Juli 2002 Januar-juli 2002 Juli 2001-juli 2002 Januar-juli 2001 - januar-juli 2002
Totalindeksen 78 958  589 167 -6,0 4,6
         
Olje- og gassutvinning 35 947  242 890 -11,4 15,6
Industri 36 450  295 147 -0,1 -0,8
Kraftforsyning 5 636 46 538 -9,3 -8,2
         
Etter varetype        
Innsatsvarer 12 160 98 922 -8,1 -7,8
Investeringsvarer 7 181 71 648 -1,8 7,0
Konsumvarer 15 592  114 156 13,3 6,7
Energivarer 44 025  304 442 -11,5 8,0
1  Millioner kroner.