8137_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/ogibkoms/arkiv
8137
Industriens omsetning faller fortsatt
statistikk
2009-06-05T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
ogibkoms, Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriomsetning, hjemmemarked, eksportmarked, verdiEnergi, Industri og bergverksdrift, Olje og gass, Energi og industri
false

Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningapril 2009

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Industriens omsetning faller fortsatt

Sesongjusterte tall viser at industriens omsetning falt med 2,9 prosent i perioden februar til april 2009, sammenlignet med foregående tremånedersperiode.

Omsetningen falt med 7,9 prosent i hjemmemarkedet, men den gikk opp med 5,8 prosent i eksportmarkedet. Det var hovedsakelig økt omsetning av konsumvarer og investeringsvarer i eksportmarkedet som bidro til vekst i industriens omsetning i dette markedet.

Omsetningsindeks for industri. Januar 2000-april 2009. 2005=100

Fortsatt størst fall i metallindustrien

For den siste tremånedersperioden viser sesongjusterte tall at metallindustrien opplevde et kraftig fall i omsetningen med 21,0 prosent. For metallindustri og ikke-jernholdige metaller var prisutviklingen fortsatt negativ (se produsentprisindeksen ). Omsetningen i papir- og papirvareindustrien var også fortsatt betydelig lavere i denne perioden, med en nedgang på 21,0 prosent. Nedgang i metallvareindustri, gummi, plast og mineralsk industri og oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri trekker også den totale industriomsetningen ned.

Bygging av skip og oljeplattformer hadde fortsatt vekst i omsetningen med 14,5 prosent, og maskinindustri med 8,5 prosent i perioden februar til april 2009. Dette skyldes stadig høy aktivitet i disse næringene (se produksjonsindeks for industrien ).

Nedgang i industriens omsetning fra mars til april

Omsetningen for industrien gikk ned med 4,7 prosent fra mars til april i år. Dette skyldes i hovedsak store leveranser av skip og oljeplattformer i mars.

April i år svakere enn april i fjor

Industriens omsetning gikk ned med 16,4 prosent i april i år sammenlignet med april i fjor, viser ujusterte tall. Det faktum at påsken var i mars i 2008 og i april i 2009, er en medvirkende årsak til dette fallet. Næringene som bidro mest til nedgangen, var metallindustri som gikk ned 52,3 prosent, og oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri, ned 26,1 prosent. Næringene som hadde økning, var maskinindustri med 6,8 prosent og næringsmiddelindustri med 2,2 prosent.

Norsk industri sammenliknet med eurosonen

Norsk industriomsetning gikk ned med 12,1 prosent i mars i år sammenlignet med mars i fjor, viser ujusterte tall. Statistikk fra Eurostat legger til grunn at industriomsetningen i land i eurosonen gikk ned med 16,1 prosent i samme tidsrom.

Månedlig omsetningsstatistikk. Olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning. April 2009
  Råserier.1
Januar-april 2009
Endring i prosent.
Januar-april 2008-
januar-april 2009
Råserier1
April 2009
Endring i prosent.
April 2008-
april 2009
Endringstall i prosent.
Sesongjustert.
November 2008-
januar 2009-
februar 2009-
april 2009
Totalomsetning  479 461 -10,3  108 196 -22,4 -5,6
           
Utvinning og utvinningstjenester  185 064 -19,1 40 352 -32,8 -7,6
Industri og bergverksdrift  251 990 -4,9 59 165 -16,3 -2,6
Hjemmemarked  142 351 -8,8 33 210 -18,8 -8,4
Eksportmarked  109 639 0,8 25 955 -12,8 5,9
Kraftforsyning 42 408 3,4 8 679 -0,6 -9,1
           
Etter varetype          
Innsatsvarer 97 166 -10,6 23 249 -22,4 -6,5
Investeringsvarer 92 117 17,8 21 076 -0,5 4,9
Konsumvarer 63 586 0,3 15 023 -6,6 -0,6
Energivarer  226 593 -20,3 48 849 -32,3 -9,6
1  Millioner kroner.