8159_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/ogibkoms/arkiv
8159
Moderat vekst i omsetningen
statistikk
2008-07-07T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
ogibkoms, Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriomsetning, hjemmemarked, eksportmarked, verdiEnergi, Industri og bergverksdrift, Olje og gass, Energi og industri
false

Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningmai 2008

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Moderat vekst i omsetningen

Sesongjusterte tall viser at industriomsetningen økte med 1,2 prosent i perioden mars til og med mai i år, sammenlignet med perioden desember i fjor til og med februar i år.

Omsetningsindeks for industri januar 1999- mai 2008. 1998=100

Industriomsetningen steg med 2,8 prosent i hjemmemarkedet, mens den gikk ned med 1,6 prosent i eksportmarkedet, sammenlignet med forrige tremånedersperiode, ifølge sesongjusterte tall. Veksten i totalomsetningen skyldes både en volumvekst i produksjonen (se Produksjonsindeks for industrien ), og bedrede markedspriser (se Produsentprisindeksen) .

Omsetningsveksten måles ved endring i glidende gjennomsnitt. Veksten er altså den prosentvise forskjellen mellom gjennomsnittlig omsetning i perioden mars til og med mai og gjennomsnittet for forrige tremånedersperiode.

Innsatsvarer øker mest

Sesongjusterte tall viser at omsetningen av innsatsvarer gikk opp med 2,9 prosent fra mars til og med mai i år i forhold til forrige tremånedersperiode. Omsetningen i hjemmemarkedet gikk opp med 6,4 prosent. De viktigste bidragene til denne veksten kom fra gummivare- og plastindustrien, mineralproduktindustrien og deler av metallvareindustrien. Omsetningen i eksportmarkedet gikk ned med 1,1 prosent.

Omsetningen av investeringsvarer gikk opp med 0,9 prosent i perioden. Eksportmarkedet viste en oppgang på 9,5 prosent. Den viktigste bidragsyteren til dette var maskinindustrien, hvor vekst innenfor ferdigstilling og levering av enkelte store eksportordrer er en medvirkende årsak. Omsetningen av investeringsvarer i hjemmemarkedet gikk ned med 1,1 prosent

Omsetningen av konsumvarer gikk ned 0,8 prosent i den siste tremånedersperioden. Det var nedgang i omsetningen i både hjemme- og eksportmarkedet. Nedgangen skyldes i stor grad lavere omsetning i nærings- og nytelsesmiddelindustrien.

Månedlig omsetningsstatistikk. Olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning. Mai 2008
  Råserier.1Januar-mai 2008 Endring i prosent. Januar-mai 2007-januar-mai 2008 Råserier1Mai 2008 Endring i prosent. Mai 2007-mai 2008 Endringstall i prosent. Sesongjustert.
Desember 2007-februar 2008-mars 2008-mai 2008
Totalomsetning  681 222 15,2  139 336 15,4 0,3
           
Olje- og gassutvinning  282 784 24,2 59 195 26,5 2,9
Industri  346 163 6,5 72 236 7,0 1,2
Hjemmemarked  206 293 4,7 44 093 6,2 2,8
Eksportmarked  139 870 9,3 28 143 8,3 -1,6
Kraftforsyning 47 578 38,9 6 753 22,6 -14,4
           
Etter varetype          
Innsatsvarer  127 642 2,3 27 188 4,0 2,9
Investeringsvarer  102 818 11,3 21 216 12,8 0,9
Konsumvarer 84 057 1,8 16 757 -0,3 -0,8
Energivarer  366 706 25,8 74 175 25,8 0,5
1  Millioner kroner.