8199_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/ogibkoms/arkiv
8199
Industriomsetningen øker
statistikk
2006-10-06T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
ogibkoms, Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriomsetning, hjemmemarked, eksportmarked, verdiEnergi, Industri og bergverksdrift, Olje og gass, Energi og industri
false

Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningaugust 2006

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Industriomsetningen øker

Norsk industri omsatte for nærmere 179 milliarder kroner i perioden juni til august i år, en økning på 24,5 prosent i forhold til samme periode i fjor, viser ujusterte tall. Økningen omfatter samtlige varetyper, men veksten var mest fremtredende innen investeringsvarer.

Omsetning, etter varetype. Sesongjustert. 3-måneders glidende gjennomsnitt. Millioner kroner

I norsk olje- og gassutvinning var omsetningen på om lag 45 milliarder kroner i august, en økning på 12,2 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. Veksten i råoljeprisen fra august i fjor bidrar til økt omsetning. Gjennomsnittlig pris per fat råolje har økt fra 413 kroner i august i fjor til 461 kroner i august i år, viser statistikk over utenrikshandelen med varer .

Vekst i de fleste varetyper

Sesongjusterte tall viser en klar økning i omsetningen av investeringsvarer, innsatsvarer og konsumvarer i perioden juni til august sammenlignet med de foregående tre månedene. For investeringsvarer bidro eksportmarkedet til økt omsetning. For innsatsvarer og konsumvarer var det begge markedene som bidro til vekst i omsetningen.

Månedlig omsetningsstatistikk. Olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning.
August 2006
      Råserier1
Januar-august 06
    Endring i prosent
    Januar-august 2005 -
januar-august 2006
    Råserier1
    August 2006
    Endring i prosent
august 2005-
august 2006
    Endringstall i prosent.
Sesongjustert.
mars 2006-mai 2006 -
juni 2006-august 2006
Totalomsetning  941 587 26,2  119 216 20,2 1,1
           
Olje- og gassutvinning  375 711 26,3 45 242 12,2 3,2
Industri  458 655 24,6 62 031 24,5 2,4
Hjemmemarked  280 590 27,5 37 855 21,2 -0,8
Eksportmarked  178 065 20,2 24 176 29,8 9,6
Kraftforsyning 99 660 37,1 10 845 43,5 -5,2
           
Etter varetype          
Innsatsvarer  169 737 17,1 23 331 20,4 4,6
Investeringsvarer  127 512 46,1 16 512 37,4 2,3
Konsumvarer  123 883 12,2 16 593 15,4 3,8
Energivarer  520 455 29,0 62 780 17,6 -1,2
1  Millioner kroner.