8255_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/ogibkoms/arkiv
8255
Økning i industriomsetningen
statistikk
2004-06-07T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
ogibkoms, Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriomsetning, hjemmemarked, eksportmarked, verdiEnergi, Industri og bergverksdrift, Olje og gass, Energi og industri
false

Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningapril 2004

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Økning i industriomsetningen

Fra januar til april i år omsatte norsk industri for om lag 168 milliarder kroner - 2,4 prosent mer enn i samme periode i fjor. Det er omsetningen av innsatsvarer som trekker opp, mens omsetningen av investeringsvarer fortsatt ligger godt under fjorårets nivå.

Innenfor norsk olje- og gassutvinning var omsetningen 34 milliarder kroner i april. Dette er 27,5 prosent mer enn i samme periode i fjor, noe som i hovedsak skyldes den kraftige prisveksten på råolje. Prisen på råolje var i april i år 233 kroner per fat mot 185 kroner i april i fjor, ifølge statistikk over utenrikshandel med varer.

Omsetning, etter varetype. Sesongjustert. Tremåneders glidende gjennomsnitt. Millioner kroner

Økning for innsatsvarer

Den positive utviklingen for innsatsvarer skyldes i stor grad vekst i omsetningen for kjemiske råvarer, treforedling og metaller. Metaller hadde alene en økning på over 33 prosent de fire første månedene av 2004 sammenlignet med samme periode i fjor. Næringen opplevde imidlertid ett fall fra mars til april, men nedgangen knytter seg hovedsakelig til et særlig høyt omsetningsnivå i mars måned.

Nedgang for investeringsvarer

Omsetningen av investeringsvarer hittil i år falt med 11,7 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Nedgangen omfattet omtrent alle næringene innenfor varetypen med unntak av elektroteknisk og optisk industri, og det var transportmiddelindustrien som falt mest i perioden. Gjennomsnittlig omsetning de tre siste månedene sammenlignet med gjennomsnittet for foregående tremånedersperiode viser allikevel en svak økning på 1,8 prosent for investeringsvarer. Alle næringene viste bedret omsetning i denne perioden.

Konsumvarer opp

Konsumvarer viste også økning i omsetningen i de fire første månedene i år sammenlignet med samme periode i fjor. Næringsmiddelindustrien, forlag og grafisk industri og møbelindustrien er næringer innenfor konsumvarer som opplevde vekst i perioden.

Månedlig omsetningsstatistikk. Olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning. April 2004
  Råserier1. April 2004 Endring i prosent.
April 2003- april 2004
Råserier1.
Januar-april 2004
Endring i prosent.
Januar-april 2003-
januar-april 2004
Sesongjusterte endringstall i prosent.
Mars 2004-april 2004
Totalomsetning 84 633 9,0  339 753 -0,6 2,6
           
Olje- og gassutvinning 34 165 27,5  130 499 8,4 6,9
Industri 41 371 -0,8  168 262 2,4 -5,2
Kraftforsyning 8 421 -2,6 38 520 -30,4 2,3
           
Etter varetype          
Innsatsvarer 16 109 12,0 64 973 14,8 -3,2
Investeringsvarer 10 234 -10,3 37 523 -11,7 0,7
Konsumvarer 13 660 -3,8 58 145 3,4 -6,9
Energivarer 44 629 18,5  179 110 -4,0 6,8
1  Millioner kroner.