243890_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/ogibkoms/maaned
243890
Industriomsetningen falt i 3. kvartal
statistikk
2016-11-07T08:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
ogibkoms, Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriomsetning, hjemmemarked, eksportmarked, verdiEnergi, Industri og bergverksdrift, Olje og gass, Energi og industri
false
Omsetningsindeksen måler nivå og utvikling for olje og gass, industri, bergverk og kraft. Industriomsetningen gikk ned 2,0 prosent i 3. kvartal 2016.

Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningseptember 2016

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Industriomsetningen falt i 3. kvartal

Industriomsetningen gikk ned med 2,0 prosent i 3. kvartal sammenlignet med 2. kvartal i 2016, viser sesongjusterte tall. Fra august til september 2016 var det derimot en liten oppgang på 0,5 prosent.

Omsetning. Prosentvis endring og millioner kroner
SesongjustertKalenderjustert1Ujustert
Månedsendring3-månedsendring12-månedsendringMill. kr
September 2016 / August 2016Juli 2016 - September 2016 / April 2016 - Juni 2016September 2016 / September 2015September 2016
1Korrigert for at ukedager har ulik arbeidsintensitet og for offentlige fri- og helligdager i Norge.
Utvinning, bergverk, industri og kraft-3,4-1,3-14,2112 777
Utvinning og utvinningstjenester-6,1-0,9-25,435 545
Bergverksdrift-4,32,9-7,21 251
Industri0,5-2,0-7,167 862
Nærings-, drikkevare- og tob.ind.1,80,610,321 539
Oljeraff., kjemisk farmas. Industri-17,8-10,5-34,06 773
Metallindustri5,12,6-0,75 496
Maskinindustri4,2-1,8-30,35 269
Bygging av skip og oljeplattformer10,0-12,7-12,14 116
Kraftforsyning-15,30,4-15,18 119

Indeksnivået for industriomsetningen var 136,8 (2005=100) i 3.kvartal 2016, mot 139,6 i kvartal før, viser sesongjusterte tall.

Tremånedersendring: omsetningsfall for oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri

Sesongjusterte tall viser at industriomsetningen falt med 2,0 prosent i 3. kvartal sammenlignet med 2. kvartal 2016. Det største bidraget til nedgangen kom fra næringsgruppen oljeraffinering, kjemiske og farmasøytisk industri, der omsetningen falt med 11 prosent. Næringsgruppen stod for om lag 14 prosent av den totale omsetningen i industrien. Bygging av skip og oljeplattformer viste også en kraftig nedgang på 13 prosent. Nedgangen i denne næringen knyttes til store leveranser hos noen få enkeltaktører i 2. kvartal 2016.

Næringsmiddelindustri, metallindustri og metallvareindustri bidro derimot til å dempe nedgangen i denne perioden.

Månedsendring: vekst for bygging av skip og oljeplattformer

Industriomsetningen gikk opp med beskjedne 0,5 prosent fra august til september 2016, viser sesongjusterte månedstall. De fleste næringene økte omsetningen i denne perioden. Det største bidraget til å trekke opp omsetningen kom fra bygging av skip og oljeplattformer, med en vekst på 10 prosent.

Næringsgruppen oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri bidro derimot mest til å dempe den positive utviklingen med en kraftig nedgang på 18 prosent. Nedgangen skyldes hovedsakelig til en planlagt stans for vedlikehold i september 2016 hos noen få enkeltaktører.

Tolvmånedersendring: betydelig fall for industrien sammenlignet med september 2015

Kalenderjusterte tall viser at industriomsetningen gikk ned med 7,1 prosent fra september 2015 til september 2016. Hovedårsaken til nedgangen skyldes lavere omsetning i eksportmarkedet.

Næringsgruppen oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri samt maskinindustri bidro betydelig til den samlede nedgangen i industriomsetningen, med et fall på henholdsvis 34 og 30 prosent. Vekst i næringsmiddelindustri fra september 2015 til september 2016 dempet nedgangen i tolvmånedersperioden.

Månedsendring: Norge om lag uendret, vekst i eurosonen fra juli til august

Norsk industriomsetning gikk ned med 0,5 prosent fra juli til august 2016, viser sesongjusterte tall. For landene som inngår i eurosonen, viste industriomsetningen en vekst på 2,3 prosent. I de nordiske landene, viste Sverige en nedgang på 5,7 prosent, mens Danmark var om lag uendret omsetning, ifølge EUs statistikkontor, Eurostat.

Nye indikatorer for leverandørindustriÅpne og lesLukk

Det er etablert nye indikatorer for petroleumsrettet leverandørindustri i statistikkbanken. Disse indikatorene bygger på den analytiske grupperingen som ble presentert i artikkelen Sterk vekst for leverandørindustri og utvinningstjenester 2010-2013. De tre analytiske grupperingene som vil bli publisert månedlig er:

  • Petroleumsrettet leverandørindustri og utvinningstjenester
  • Petroleumsrettet leverandørindustri (kun leverandørnæringer som dekkes av næringshovedområdet C Industri)
  • Industri unntatt petroleumsrettet leverandørindustri

En nærmere gjennomgang av næringer som er dekket av grupperingene finnes i artikkelen Sterk vekst for leverandørindustri og utvinningstjenester 2010-2013.