8167_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/ogibkoms/arkiv
8167
Fortsatt vekst i industriomsetningen
statistikk
2008-03-07T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
ogibkoms, Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriomsetning, hjemmemarked, eksportmarked, verdiEnergi, Industri og bergverksdrift, Olje og gass, Energi og industri
false

Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningjanuar 2008

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Fortsatt vekst i industriomsetningen

Norsk industri hadde en omsetningsøkning på 2,7 prosent i perioden november 2007-januar 2008 sammenlignet med foregående tremånedersperiode, viser sesongjusterte tall. Omsetningen økte med 10,6 prosent i eksportmarkedet, mens det var en nedgang på 2,0 prosent i hjemmemarkedet.

Omsetningsindeks for industri. Januar 1999-januar 2008. 1998=100

Omsetning av investeringsvarer økte med 1,5 prosent i perioden november 2007-januar 2008 sammenlignet med august-oktober 2007, viser sesongjusterte tall. Elektroteknisk og optisk industri viste den største økningen med 7,4 prosent. Maskinindustri og oljeplattformer bidro også til veksten for denne varetypen.

Omsetningen av innsatsvarer økte med 0,9 prosent fra perioden august-oktober 2007 til november 2007-januar 2008. Oljeraffinering og kjemisk industri er den næringen som vokste mest med 12,5 prosent. Andre bidragsytere var metallindustri samt gummi- og plastindustri, der omsetningen steg med henholdsvis 1,4 og 3,4 prosent.

Omsetningen innenfor nærings- og nytelsesmiddelindustrien økte med 1,8 prosent sammenlignet med foregående tremånedersperiode, noe som gir konsumvarer en samlet vekst på 0,1 prosent.

Fra desember 2007 til januar 2008 økte industriomsetningen med 1,0 prosent, viser sesongjusterte tall. Det var omsetning av investeringsvarer som økte mest, med 3,8 prosent.

Månedlig omsetningsstatistikk. Olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning. Januar 2008
  Råserier1
Januar 2008
Endring i prosent.
Januar 2007-
januar 2008
Sesongjusterte
endringstall
i prosent.
Desember 2007-
januar 2008
Endringstall
i prosent.
Sesongjustert
August 2007-oktober 2007-
november 2007-januar 2008
Totalomsetning  131 505 11,2 -2,1 6,2
         
Olje- og gassutvinning 53 655 12,9 -4,8 8,7
Industri 64 385 4,3 1,0 2,7
Hjemmemarked 36 207   1,5 -2,0
Eksportmarked 28 178 10,4 -3,8 10,6
Kraftforsyning2 12 644 56,3 8,3 26,5
         
Etter varetype        
Innsatsvarer 24 354 0,5 0,8 0,9
Investeringsvarer 17 221 2,9 3,8 1,5
Konsumvarer 16 867 2,8 1,8 0,1
Energivarer 73 064 20,0 -5,0 12,2
1  Millioner kroner.
2  Omsetning for kraftforsyning for månedene november og desember 2007 er nedjustert som følge
av ny metode for avgrensing av kraft omsatt på spotmarkedet til det norske markedet.