8219_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/ogibkoms/arkiv
8219
Auke i omsetninga til norsk industri
statistikk
2005-12-07T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
ogibkoms, Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriomsetning, hjemmemarked, eksportmarked, verdiEnergi, Industri og bergverksdrift, Olje og gass, Energi og industri
false

Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningoktober 2005

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Auke i omsetninga til norsk industri

Norsk industri omsette for om lag 54 milliardar kroner i oktober i år. Dette er ein auke på 7,81 prosent samanlikna med same periode i fjor. Sesongjustert omsetning viser ein auke innanfor alle varegruppene.

Omsetning etter varetype. Sesongjustert. Tremånaders glidande gjennomsnitt. 1998-2005. Millionar kroner

I norsk olje- og gassutvinning var omsetninga på om lag 49 milliardar kroner i oktober 2005, nær 20 prosent meir enn i same månad i fjor. Prisen per fat råolje i oktober var på 387 kroner mot 327 kroner i oktober i fjor, etter statistikk over utanrikshandel med varer.

Investeringsvarer aukar framleis mest

Investeringsvarer hadde den største auken av varetypane. Metallvareindustrien, oljeplattformar og transportmiddelindustrien hadde den største veksten. Det er den høge ordreinngangen i både heime- og eksportmarknaden som har gjort at omsetninga av investeringsvarer har hatt auke i 2005.

1  Rettet 7.12.2005 kl. 1010.
Månadleg omsetningsstatistikk. Olje- og gassutvinning, bergverksdrift, industri og kraftforsyning. Oktober 2005
  Råseriar1 januar-oktober 2005 Endring i prosent januar-oktober 2004-januar-oktober 2005 Råseriar1 oktober 2005 Endring i prosent oktober 2004-oktober 2005 Endringstal i prosent. Sesongjustert. Mai-juli 2005-august-oktober 2005
Totalomsetning  972 492 9,7  114 003 13,9 7,4
           
Olje- og gassutvinning  411 090 17,3 49 268 19,6 12,4
Industri  459 986 4,1 253 350 7,8 4,7
Kraftforsyning 92 808 8,1 10 468 25,1 2,8
           
Etter varetype          
Innsatsvarer  174 252 2,2 18 803 3,5 0,6
Investeringsvarer  112 107 13,6 14 441 27,8 7,4
Konsumvarer  140 704 -6,1 15 902 -1,0 3,4
Energivarer  545 431 16,6 64 856 18,8 11,2
1  Millionar kroner.
2  Tall rettet 7.12.2005 kl. 1047.