201394_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/ogibkoms/maaned
201394
Vekst i industriomsetningen
statistikk
2015-06-05T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
ogibkoms, Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriomsetning, hjemmemarked, eksportmarked, verdiEnergi, Industri og bergverksdrift, Olje og gass, Energi og industri
false
Omsetningsindeksen måler nivå og utvikling for olje og gass, industri, bergverk og kraft. Industriomsetningen gikk opp 2,5 prosent i siste tremånedersperioden.

Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningapril 2015

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Vekst i industriomsetningen

Industriomsetningen gikk opp 2,5 prosent i perioden februar til og med april 2015, sammenlignet med forrige tremånedersperiode, viser sesongjusterte tall. Fra mars til april 2015 var det imidlertid en nedgang på 0,8 prosent.

Omsetning. Prosentvis endring og millioner kroner
SesongjustertKalenderjustert1Ujustert
Månedsendring3-månedsendring12-månedsendringMill. kr
April 2015 / Mars 2015Februar 2015 - April 2015 / November 2014 - Januar 2015April 2015 / April 2014April 2015
1Korrigert for at ukedager har ulik arbeidsintensitet og for offentlige fri- og helligdager i Norge.
Utvinning, bergverk, industri og kraft-3,4-0,6-9,1126 392
Utvinning og utvinningstjenester-7,6-3,3-20,849 089
Bergverksdrift-2,50,21,71 075
Industri-0,82,5-0,165 906
Nærings-, drikkevare- og tob.ind.1,81,02,515 786
Oljeraff., kjemisk farmas. Industri-3,21,7-13,410 229
Metallindustri2,24,619,75 342
Maskinindustri-21,17,83,07 113
Bygging av skip og oljeplattformer25,37,211,75 832
Kraftforsyning1,1-6,21,710 321

Indeksnivået for industriomsetningen var 153,3 (2005=100) i perioden februar til og med april 2015, mot 149,6 i tremånedersperioden før, viser sesongjusterte tall.

Tremånedersendring: Alle næringer bidro til veksten

Alle næringer bidro til oppgangen på 2,5 prosent i samlet industriomsetning i perioden februar til og med april 2015, sammenlignet med forrige tremånedersperiode, viser sesongjusterte tall. Næringsmiddelindustri, ikke-jernholdige metaller, maskinindustri samt bygging av skip og oljeplattformer var de største bidragstyrene til oppgangen. Veksten i industrien ble ytterligere forsterket av en oppgang i næringsgruppen oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri.

Månedsendring: Markert vekst for bygging av skip og oljeplattformer

Industriomsetningen gikk ned med 0,8 prosent fra mars til april 2015, viser sesongjusterte månedstall.

Maskinindustri viste en kraftig nedgang på 21,1 prosent. Årsaken knyttes til store leveranser hos noen få enkeltaktører som bidro til betydelig høyere omsetning i mars. Også næringsgruppen oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri falt 3,2 prosent.

Maskinreparasjon og -installasjon samt næringsmiddelindustri hadde derimot en vekst i omsetningen på henholdsvis 3,7 og 1,7 prosent. Sammen med bygging av skip og oljeplattformer, som viste en markert oppgang på 25,3 prosent, bidro disse næringene til å dempe nedgangen i den totale industriomsetningen i denne perioden.

Tolvmånedersendring: Fall for oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri

Kalenderjusterte tall viser at industriomsetningen var om lag uendret fra april 2014 til april 2015. Oppgangen i eksportmarkedet utgjorde 8,5 prosent, mens hjemmemarkedet viste en nedgang på 5,7 prosent.

Den største endringen var innenfor næringsgruppen oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri, hvor nedgangen var 13,4 prosent. Lavere priser på raffinerte petroleumsprodukter var en medvirkende årsak til nedgangen i denne næringsgruppen.

Månedsendring: Liten oppgang i eurosonen og Norge i mars 2015

Norsk industriomsetning gikk opp med 0,9 prosent fra februar til mars 2015, viser sesongjusterte tall. Landene som inngår i eurosonen opplevde også en liten økning i industriomsetningen, på 0,4 prosent. Blant de nordiske landene, viste Danmark og Sverige oppgang på henholdsvis 6,4 og 1,8 prosent fra februar til mars 2015, ifølge EUs statistikks kontor, Eurostat.

Påsken kan påvirke kalenderjusterte og sesongjusterte tallÅpne og lesLukk

Det er normalt noe større usikkerhet i de kalenderjusterte og sesongjusterte tallene for mars og april grunnet ulik plassering av påsken fra år til år. Dette virker også inn på sesongjusterte tall for 1. og 2. kvartal. Rutinen for sesongjustering tar hensyn til påskens plassering, men det kan være vanskelig å korrigere for alle effekter av påsken.