92671_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/ogibkoms/maaned
92671
Stabil industriomsetning
statistikk
2013-03-07T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
ogibkoms, Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriomsetning, hjemmemarked, eksportmarked, verdiEnergi, Industri og bergverksdrift, Olje og gass, Energi og industri
false

Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningjanuar 2013

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Stabil industriomsetning

Industriomsetningen gikk ned med beskjedne 0,5 prosent fra november 2012 til og med januar 2013 sammenlignet med forrige tremånedersperiode, viser sesongjusterte tall.

Omsetning. Prosentvis endring og millioner kroner
SesongjustertUjustert
Månedsendring3-månedsendring12-månedsendringMill. kr
Januar 2013 / Desember 2012November 2012 - Januar 2013 / August 2012 - Oktober 2012Januar 2013 / Januar 2012Januar 2013
Utvinning, bergverk, industri og kraft-2,0-1,3-1,2140 188
Utvinning og utvinningstjenester-2,0-5,8-10,558 396
Bergverksdrift2,720,3-9,61 027
Industri0,6-0,54,965 158
Nærings-, drikkevare- og tob.ind.-4,73,85,914 402
Oljeraff., kjemisk farmas. Industri3,5-3,61,812 590
Metallindustri-1,9-1,0-14,34 511
Maskinindustri5,42,638,26 614
Bygging av skip og oljeplattformer14,90,516,66 447
Kraftforsyning-7,216,116,915 607

De fleste industrinæringer viste små endringer i den siste tremånedersperioden. Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri viste en samlet nedgang på 3,6 prosent. Årsaken til dette var lavere priser innenfor petroleumsprodukter. For mer informasjon (se produsentprisindeksen). Metallvareindustrien viste også nedgang i perioden og falt med 5,9 prosent. Nedgangen for denne næringen gjaldt både i hjemme- og eksportmarkedet.

Maskinindustri og maskinreparasjon og -installasjon hadde omsetningsvekst. Omsetningsveksten for disse næringene skyldtes både økning i produksjonsvolum og i priser (se også produksjonsindeksen og produsentprisindeksen). For næringsmiddelindustrien var veksten på 3,7 prosent.

Oppgang i industriomsetningen fra desember til januar

Industriomsetningen steg med 0,6 prosent fra desember til januar 2013, viser sesongjusterte månedstall. Størst oppgang var det for bygging av skip og oljeplattformer som hadde en vekst på 14,8 prosent. Kjemiske råvarer gikk opp med 8,6 prosent, noe som delvis kan forklares av bedre priser fra november til januar i år.

Næringer med omsetningsfall var blant annet gummivare, plast og mineralsk industri. Disse næringene viste en samlet nedgang på 3,5 prosent, mens fallet for trelast- og trevareindustrien var på 4,9 prosent.

Størst vekst for maskinindustrien

Ujusterte tall viser at industriomsetningen økte med 4,8 prosent fra januar 2012 til januar 2013.

Størst omsetningsvekst var det for maskinindustrien som økte med hele 38,2 prosent, etterfulgt av bygging av skip og oljeplattformer med 16,6 prosent. Maskinreparasjon og -installasjon hadde en økning i omsetningen på 11,7 prosent i det samme tidsrommet. Mange virksomheter i disse næringene er leverandører til olje- og gassektoren, og omsetningsveksten kan knyttes til betydelige leveranser til denne sektoren. Betydelig vekst var det også for næringsmiddelindustrien som hadde en oppgang på 5,1 prosent.

Metallindustri og papir- og papirvarer var blant næringene med redusert omsetning. Nedgangen var på henholdsvis 14,2 og 13,3 prosent fra januar 2012 til januar 2013.

Norsk industri sammenlignet med eurosonen

Norsk industriomsetning hadde en nedgang på 0,4 prosent fra november til desember 2012, viser sesongjusterte tall. I samme periode gikk industriomsetningen til landene i eurosonen opp 0,6 prosent, ifølge Eurostat.

Tolking av sesongjusterte tallÅpne og lesLukk

For å lette tolkingen av den kortsiktige utviklingen publiserer omsetningsstatistikk tremåneders glidende gjennomsnitt av de sesongjusterte tallene. Vanligvis sammenligner man de siste ikke-overlappende tremånedersperiodene, for eksempel november til og med januar mot august til og med oktober. Sesongjusterte endringer fra én måned til en annen må tolkes med forsiktighet.