243888_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/ogibkoms/maaned
243888
Nedgang i industriomsetningen
statistikk
2016-10-07T08:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
ogibkoms, Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriomsetning, hjemmemarked, eksportmarked, verdiEnergi, Industri og bergverksdrift, Olje og gass, Energi og industri
false
Omsetningsindeksen måler nivå og utvikling for olje og gass, industri, bergverk og kraft. Industriomsetningen gikk ned 2,1 prosent i perioden juni-august 2016.

Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningaugust 2016

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Nedgang i industriomsetningen

Industriomsetningen gikk ned med 2,1 prosent i perioden juni-august 2016 sammenlignet med foregående tremånedersperiode, viser sesongjusterte tall. Fra juli til august 2016 var det derimot en liten oppgang på 0,4 prosent.

Omsetning. Prosentvis endring og millioner kroner
SesongjustertKalenderjustert1Ujustert
Månedsendring3-månedsendring12-månedsendringMill. kr
August 2016 / Juli 2016Juni 2016 - August 2016 / Mars 2016 - Mai 2016August 2016 / August 2015August 2016
1Korrigert for at ukedager har ulik arbeidsintensitet og for offentlige fri- og helligdager i Norge.
Utvinning, bergverk, industri og kraft-1,02,3-12,9113 488
Utvinning og utvinningstjenester-2,55,8-24,039 286
Bergverksdrift6,46,4-1,81 269
Industri0,4-2,1-9,063 412
Nærings-, drikkevare- og tob.ind.0,30,36,019 927
Oljeraff., kjemisk farmas. Industri2,7-1,7-7,39 170
Metallindustri-5,23,6-5,54 691
Maskinindustri16,6-22,9-40,64 227
Bygging av skip og oljeplattformer-5,7-9,3-30,03 634
Kraftforsyning-3,415,027,79 521

Indeksnivået for industriomsetningen var 136,6 (2005=100) i perioden juni-august, mot 139,6 i tremånedersperioden før, viser sesongjusterte tall.

Tremånedersendring: kraftig omsetningsfall for maskinindustri

Industriomsetningen falt med 2,1 prosent i perioden juni-august 2016 sammenlignet med forrige tremånedersperiode. Det var petroleumsrettet leverandørindustri, som stod for om lag 24 prosent av den totale omsetningen i industrien, trakk industriomsetningen ned. Samlingen av næringer i industrien som er gruppert som leverandørindustri, viste en kraftig nedgang på 9,9 prosent, slik figur 5 viser. Maskindustri, som har en stor del av sine leveranser rettet mot olje- og gassektoren, hadde et fall på hele 23 prosent. I tillegg bidro disse leverandørnæringene til nedgangen i industrien:

  • Bygging av skip og oljeplattformer
  • Maskinreparasjon og -installasjon
  • Dataindustri og elektrisk utstyrsindustri

Næringsmiddelindustri, metallindustri og metallvareindustri bidro derimot til å dempe nedgangen i denne perioden.

Månedsendring: liten oppgang i industriomsetningen fra juli til august

Industriomsetningen gikk opp med beskjedne 0,4 prosent fra juli til august 2016, viser sesongjusterte månedstall. Det største bidraget til å trekke opp omsetningen kom fra maskinindustri. Næringsgruppen oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri viste også en vekst i denne perioden.

Gummi, plast og mineralsk industri viste derimot en nedgang på 9,2 prosent. Videre falt omsetningen i metallvareindustri og metallindustri som dermed bidro til å dempe oppgangen i den totale omsetningen.

Tolvmånedersendring: markert omsetningsfall for maskinindustri

Kalenderjusterte tall viser at industriomsetningen gikk ned med 9,0 prosent fra august 2015 til august 2016. Både hjemme- og eksportmarkedet bidro til nedgangen.

Maskinindustri, med et fall på 41 prosent, var den største bidragsyteren til nedgangen. Vekst i næringsmiddelindustri fra august 2015 til august 2016 dempet nedgangen i tolvmånedersperioden.

Månedsendring: norsk nedgang, uendret i eurosonen fra juni til juli

Norsk industriomsetning gikk ned med 2,6 prosent fra juni til juli 2016, viser sesongjusterte tall. For landene som inngår i eurosonen, var industriomsetningen om lag uendret. Ellers i Norden viste Danmark også om lag uendret omsetning, mens Sverige hadde en vekst på 3,8 prosent i denne perioden, ifølge EUs statistikkontor, Eurostat.

Nye indikatorer for leverandørindustriÅpne og lesLukk

Det er etablert nye indikatorer for petroleumsrettet leverandørindustri i statistikkbanken. Disse indikatorene bygger på den analytiske grupperingen som ble presentert i artikkelen Sterk vekst for leverandørindustri og utvinningstjenester 2010–2013. De tre analytiske grupperingene som vil bli publisert månedlig er:

• Petroleumsrettet leverandørindustri og utvinningstjenester

• Petroleumsrettet leverandørindustri (kun leverandørnæringer som dekkes av næringshovedområdet C Industri)

• Industri unntatt petroleumsrettet leverandørindustri

En nærmere gjennomgang av næringer som er dekket av grupperingene finnes i artikkelen Sterk vekst for leverandørindustri og utvinningstjenester 2010-2013.