8241_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/ogibkoms/arkiv
8241
Stabil økning i industriomsetningen
statistikk
2005-01-07T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
ogibkoms, Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriomsetning, hjemmemarked, eksportmarked, verdiEnergi, Industri og bergverksdrift, Olje og gass, Energi og industri
false

Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningnovember 2004

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Stabil økning i industriomsetningen

Norsk industri har omsatt for i overkant av 490 milliarder kroner i perioden januar-november 2004, en økning på 5,7 prosent fra samme periode året før. Økningen gjelder alle varetyper, med unntak av investeringsvarer som har hatt en nedgang på 5,9 prosent så langt i år.

Norsk olje- og gassutvinning har omsatt for nærmere 390 milliarder fram til november 2004, hele 22 prosent mer enn på samme tid året før. Derimot viser den sesongjusterte månedsendringen en negativ utvikling, noe som skyldes en nedgang i oljeprisen fra et svært høyt nivå i oktober i tillegg til en ytterligere svekket dollarkurs i november.

Omsetning etter varetype. Sesongjustert. 3-måneders glidende gjennomsnitt

Innsatsvarer

Fra oktober til november viser omsetningen av innsatsvarer en positiv utvikling, til tross for at de største næringene, ikke-jernholdige metaller og treforedling, viser en negativ månedsendring. Både kjemiske råvarer og mineralproduktindustrien trekker varetypen opp med en økning på henholdsvis 3,3 og 9,6 prosent.

Investeringsvarer

For investeringsvarer har månedsendringen vært negativ. Det er en av de største innenfor næringen, oljeplattformer, som trekker denne varetypen ned. Oljeplattformer viser en nedgang på 14,8 prosent fra oktober til november, mens transportmiddelindustrien og metallvareindustrien viser en økning på henholdsvis 1,5 og 5,9 prosent.

Konsumvarer

For konsumvarer viser de sesongjusterte månedstallene en stabil omsetning med en oppgang på 0,8 prosent. Nærings- og nytelsesmiddelindustrien øker denne måneden etter å ha vært i en negativ trend. Møbelindustrien bidrar også til den positive veksten, mens forlag og grafisk trekker varetypen ned.

Månedlig omsetningsstatistikk. Olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning. November 2004
  Råserier1 november 2004 Endring i prosent
november 2003-november 2004
Råserier1 januar-november 2004 Endring i prosent
januar-november 2003 - januar-november 2004
Sesongjusterte
endringstall i prosent oktober 2004-november 2004
Totalomsetning 98 705 17,4  985 365 9,2 -2,7
           
Olje- og gassutvinning 38 621 28,5  389 183 22,0 -1,6
Industri 49 792 14,2  491 635 5,7 -0,7
Kraftforsyning 9 192 -6,5 95 081 -15,5 -7,3
           
Etter varetype          
Innsatsvarer 18 649 20,6  189 135 15,2 5,4
Investeringsvarer 11 546 6,6  110 233 -5,9 -3,2
Konsumvarer 16 839 9,1  166 674 2,8 0,8
Energivarer 51 672 22,1  519 319 13,1 -4,4
1  Millioner kroner.