8307_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/ogibkoms/arkiv
8307
Noe lavere vekst i omsetningen
statistikk
2001-07-20T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
ogibkoms, Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriomsetning, hjemmemarked, eksportmarked, verdiEnergi, Industri og bergverksdrift, Olje og gass, Energi og industri
false

Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningfebruar 2001

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Noe lavere vekst i omsetningen

Bedrifter innenfor olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning omsatte for nærmere 144 milliarder kroner i januar og februar (1. termin). Dette er en økning på 7,8 prosent fra samme periode i fjor, men omsetningsveksten er noe lavere enn de to foregående terminer.

I løpet av fjoråret steg råoljeprisen jevnt frem til et meget høyt nivå i november 2000, og falt deretter i desember. Råoljeprisen falt ytterligere i de to første månedene av 2001, men lå fortsatt høyere enn i januar og februar året før. Omsetningen av olje og gass har hatt samme utvikling.

Noe lavere vekst, men fortsatt høy omsetning

Det ble omsatt olje og gass for 55,1 milliarder kroner, mot 50,3 milliarder i samme periode året før. Dette er en økning på 9,6 prosent sammenlignet med tilsvarende periode året før. Omsetningsveksten i november og desember 2000 var 44,3 prosent.

Kjemisk industri og oljeraffinering: 18 prosent vekst

Også kjemisk industri og oljeraffinering har hatt en noe lavere vekst enn i de to foregående terminer. Likevel lå omsetningen på et høyere nivå sammenlignet med januar og februar året før. Kjemisk industri og oljeraffinering omsatte for nærmere 12,8 milliarder kroner - en økning på i underkant av 18 prosent. Fra 1. termin 2000 til 1. termin 2001 steg omsetningen for de fleste viktigste produktene innenfor kjemisk industri. Særlig bidro kjemiske råvarer (industrigasser, gjødsel og nitrogenforbindelser, basisplast og syntetisk gummi) til veksten med en økning på over 54 prosent. Omsetningen av oljeraffinerte produkter hadde en noe svakere utvikling.

Metallindustrien: 37 prosent vekst

Etter fallende omsetning fra 3. til 5. termin 2000 har metallindustrien hatt en stadig mer positiv utvikling. I 1. termin 2001 var omsetningen av metaller på vel 9 milliarder kroner. Dette er en økning på hele 37 prosent sammenlignet med samme termin året før. Kraftigst økning hadde gruppen jern og stål - opp om lag 58 prosent. Omsetningen av ikke-jernholdige metaller og halvfabrikater steg med vel 41 prosent. Det ble omsatt aluminium for om lag 6 milliarder kroner, mot 4,5 milliarder i 1. termin året før.