8189_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/ogibkoms/arkiv
8189
Økning i industriomsetningen
statistikk
2007-04-11T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
ogibkoms, Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriomsetning, hjemmemarked, eksportmarked, verdiEnergi, Industri og bergverksdrift, Olje og gass, Energi og industri
false

Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningfebruar 2007

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Økning i industriomsetningen

Sesongjusterte tall viser at industriomsetningen økte med 6 prosent i perioden desember til februar sammenlignet med forrige tremånedersperiode. Industriomsetningen steg både i hjemme- og eksportmarkedet, med henholdsvis 8,2 og 2,1 prosent.

Omsetning, etter varetype. Sesongjustert. Tremåneders glidende gjennomsnitt

Omsetningen steg både for investeringsvarer, innsatsvarer og konsumvarer i denne siste tremånedersperioden, viser sesongjusterte tall. Innsatsvarer økte mest med sine 5,7 prosent. Bakgrunnen for dette var i hovedsak en omsetningsvekst innen oljeraffinering og kjemisk industri. Investeringsvarer fikk en fremgang på 4,8 prosent, og her var det omsetning innen oljeplattformer som bidro mest. Den største næringen innen konsumvarer, næringsmiddelindustrien, hadde derimot en omsetningsnedgang for denne perioden. Konsumvarer endte likevel opp med et positivt fortegn, med en vekst på 3,1 prosent. Energivarer hadde en nedgang på 3,3 prosent, og omsetningsfall i hjemmemarkedet var årsaken til dette.

Svakere tall fra januar til februar

Sesongjusterte omsetningstall viser at både investeringsvarer og energivarer har en tilbakegang fra januar til februar i år, mens innsatsvarer og konsumvarer begge har en svak økning på litt under 1 prosent.

Månedlig omsetningsstatistikk. Olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning. Februar 2007
  Råserier1 januar-februar 07 Endring i prosent. Januar-februar 06-januar-februar 07 Råserier1 februar 2007 Endring i prosent. Februar 06-februar 07 Endringstall i prosent. Sesongjustert. Sept.-nov. 06-des. 06-feb. 07
Totalomsetning  227 311 3,0  108 869 1,8 0,5
           
Olje- og gassutvinning 88 141 -0,9 40 604 -0,8 0,1
Industri  122 174 20,4 60 367 17,3 6,0
Hjemmemarked 72 971 23,2 36 684 20,1 8,2
Eksportmarked 49 203 16,5 23 683 13,2 2,1
Kraftforsyning 15 441 -46,6 7 253 2-47,9 -31,3
           
Etter varetype          
Innsatsvarer 47 512 25,6 23 298 24,4 5,7
Investeringsvarer 33 145 26,5 16 333 17,8 4,8
Konsumvarer 32 734 13,8 16 333 12,1 3,1
Energivarer  113 919 -10,9 52 904 -11,5 -3,3
1  Millioner kroner.
2  Tallet er rettet 2. mai 2007.