8277_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/ogibkoms/arkiv
8277
Fortsatt tilbakegang i industrien
statistikk
2003-07-07T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
ogibkoms, Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriomsetning, hjemmemarked, eksportmarked, verdiEnergi, Industri og bergverksdrift, Olje og gass, Energi og industri
false

Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningmai 2003

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Fortsatt tilbakegang i industrien

Fra januar til mai i år omsatte industrien for om lag 206 milliarder kroner, dette er en nedgang på 4,3 prosent i forhold til samme periode i 2002. Den svake utviklingen i perioden omfattet både innsatsvarer, konsumvarer og investeringsvarer.

Omsetning etter varetype. Sesongjustert. 3-måneders glidende gjennomsnitt

Omsetningstall fra norsk olje- og gassutvinning i mai 2003 viser en nedgang på om lag 9 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Dette skyldes både lavere oljepriser og lavere produksjon.

Nedgang i innsatsvarer

Omsetningen av innsatsvarer viste en nedgang på 5,5 prosent i perioden januar til mai 2003 sammenlignet med samme periode i 2002. Med unntak av trelast- og trevareindustrien og mineralproduktindustrien, viste de øvrige næringene innen denne varetypen en negativ utvikling i perioden. Nedgangen i omsetning var størst innen kjemiske råvarer.

Nedgang i investeringsvarer

Innen investeringsvarer (transportmiddelindustrien, maskinindustrien og metallvareindustrien m.m.) har det også vært nedgang i omsetningen i årets fem første måneder sett i forhold til samme periode i 2002. En nedgang på 15,3 prosent i mai måned sammenlignet med samme måned forrige år, kan synes å være en kraftig nedgang, men dette forklares ved sterke omsetningstall i mai 2002.

Konsumvarer ned 7 prosent hittil i år

Konsumvarer (næringsmiddelindustrien, tekstil- og bekledningsindustrien, forlag og grafisk industri m.m.) har hatt en samlet nedgang i omsetningen på 7 prosent i perioden fra januar til mai mot samme periode i fjor. Nedgangen er generell, men svak omsetning i næringsmiddelindustrien påvirker nedgangen i størst grad.

Endringstall og kraftforsyning

Finansielle kontrakter har virket inn på omsetningstallene innen kraftforsyning og tallene fra denne næringen bør derfor tolkes med varsomhet.

Månedlig omsetningsstatistikk. Olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning.
Mai 2003
  Råserier1 Endring i prosent Råserier1 Endring i prosent Sesongjusterte endringstall i prosent
  Mai 2003  Mai 02-mai 03 Januar-mai 03 Januar-mai 02-januar-mai 03 April 03-mai 03
Totalomsetning 80 710 -3,3  424 376 7,6 -0,7
           
Olje- og gassutvinning 28 137 -9,2  150 432 6,5 1,4
Industri 41 745 -10,7  205 967 -4,3 -4,8
Kraftforsyning 10 317  101,5 65 683 88,4 33,2
           
Etter varetype          
Innsatsvarer 15 205 -8,0 71 802 -5,5 -0,9
Investeringsvarer 10 119 -15,3 52 436 -5,4 -10,2
Konsumvarer 14 995 -9,9 71 219 -7,0 -0,1
Energivarer 40 390 5,3  228 918 22,8 2,8
1  Millioner NOK.