8303_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/ogibkoms/arkiv
8303
Forsiktig oppgang i industrien
statistikk
2002-06-07T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
ogibkoms, Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriomsetning, hjemmemarked, eksportmarked, verdiEnergi, Industri og bergverksdrift, Olje og gass, Energi og industri
false

Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningapril 2002

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Forsiktig oppgang i industrien

Omsetningen i industrien var om lag 168 milliarder kroner i perioden januar til april i år, en økning på 0,8 prosent fra samme periode i 2001. Dette skyldes primært en sterk omsetningsvekst innenfor nærings- og nytelsesmiddelindustrien.

Omsetningen innenfor industri og bergverksdrift var vel 46 milliarder kroner i april 2002. Dette er en økning på 12 prosent sammenlignet med april 2001, men må ses i sammenheng med at påsken i 2001 var i april, mens påsken i 2002 var i mars. Ser man på omsetningen under ett for mars og april 2002, er den omtrent på samme nivå som tilsvarende periode i 2001.

Nedgang for eksportrettet industri

Metallindustrien og kjemisk industri, som i stor grad er eksportrettet, har hatt et kraftig omsetningsfall i perioden januar til april sammenlignet med samme periode året før. Så langt i år har metallindustrien omsatt for om lag 11 milliarder kroner, en nedgang på vel 21 prosent fra tilsvarende periode i 2001. Nedgangen skyldes en svikt i omsetningen av blant annet aluminium, jern og stål, og det er spesielt prisutviklingen som påvirker omsetningstallene. Se for øvrig produksjonsindeks for industrien for produksjonsutvikling. I perioden januar til april 2002 ble det omsatt kjemiske råvarer for om lag 7 milliarder kroner, noe som tilsvarer en nedgang på vel 20 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i 2001. Treforedlingsindustrien har en omsetningsnedgang på om lag 1 milliard kroner i samme periode.

Nærings- og nytelsesmiddelindustrien går bedre

Omsetningen innenfor nærings- og nytelsesmiddelindustrien var om lag 46 milliarder kroner så langt i 2002, en økning på nærmere 11 prosent sammenlignet med samme periode i 2001. Det er spesielt kjøtt og kjøttvarer som bidrar til denne økningen, men også produksjonen av fôr og næringsmidler som blant annet bakervarer, bidrar til å trekke opp omsetningen for denne næringen.

I perioden januar til april 2002 har maskinindustrien en omsetningsvekst på om lag 15 prosent fra samme periode året før, en oppgang som i hovedsak skyldes økte priser. Også transportmiddelindustrien og metallvareindustrien har høyere omsetning hittil i år enn for samme periode i fjor.