8179_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/ogibkoms/arkiv
8179
Omsetningsveksten i industrien flater ut
statistikk
2007-09-07T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
ogibkoms, Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriomsetning, hjemmemarked, eksportmarked, verdiEnergi, Industri og bergverksdrift, Olje og gass, Energi og industri
false

Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningjuli 2007

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Omsetningsveksten i industrien flater ut

Sesongjusterte tall viser at industriomsetningen hadde en nedgang på 1,5 prosent i perioden mai til juli, sammenlignet med forrige tremånedersperiode. Industriomsetningen gikk ned på hjemmemarkedet med 7,5 prosent, men økte med 7,6 prosent på eksportmarkedet.

Omsetningsindeks for industri januar 1998-juli 2007, 1998=100

Svak nedgang for sesongjusterte tall

Omsetningen for investeringsvarer og konsumvarer viste en nedgang på henholdsvis 3,5 og 1,7 prosent fra mai til juli i år, sammenlignet med forrige tremånedersperiode. Svikt i hjemmemarkedet synes å være den viktigste forklaringsfaktoren.

Sterk vekst siste tolv måneder

Omsetningen for industrien økte med 8,9 prosent fra juli 2006 til juli 2007, viser ujusterte tall. Hjemmemarkedets omsetning har vokst med 3,1 prosent, men det var eksportmarkedet som bidro mest til utviklingen med 18 prosent vekst.

Månedlig omsetningsstatistikk. Olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning. Juli 2007
  Råserier1Januar-juli 07 Endring i prosent Januar-juli 06 - januar-juli 07 Råserier1Juli 2007 Endring i prosent juli 06 - juli 07 Endringstall i prosent. Sesongjustert. Feb.07 - april.07 - mai.07 - juli.07
Totalomsetning  820 361 -0,2  104 973 -4,2 0,2
           
Olje- og gassutvinning  310 639 -6,0 43 603 -10,6 -
Industri  457 610 15,4 54 715 8,9 -1,5
Hjemmemarked  276 734 14,1 31 622 3,1 -7,5
Eksportmarked  180 876 17,5 23 093 18,0 7,6
Kraftforsyning 45 341 -48,9 5 462 -42,8 0,9
           
Etter varetype          
Innsatsvarer  174 547 19,2 21 839 17,6 -0,6
Investeringsvarer  133 972 20,6 13 894 4,5 -3,5
Konsumvarer  114 453 6,8 14 376 6,1 -1,7
Energivarer  397 391 -13,2 54 864 -14,6 1,4
1  Millioner kroner.