8263_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/ogibkoms/arkiv
8263
Omsetningen i industrien svakt ned i 2003
statistikk
2004-02-06T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
ogibkoms, Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriomsetning, hjemmemarked, eksportmarked, verdiEnergi, Industri og bergverksdrift, Olje og gass, Energi og industri
false

Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningdesember 2003

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Omsetningen i industrien svakt ned i 2003

I norsk industri ble det omsatt for om lag 508 milliarder kroner i løpet av 2003. Dette var en svak nedgang på 1,9 prosent fra 2002. Innsatsvarer, investeringsvarer og konsumvarer opplevde alle nedgang fra 2002.

Fra november til desember 2003 var det omtrent ingen endring i omsetningen for industrien, viser sesongjusterte tall. Den stabile trenden gjaldt for både investeringsvarer og konsumvarer. Innsatsvarer falt svakt med om lag 1 prosent, og nedgangen knytter seg hovedsakelig til lavere omsetning innenfor metallindustrien i desember.

Omsetning, etter varetype. Sesongjustert. Tremåneders glidende gjennomsnitt. Millioner kroner

Innsatsvarer ned 2,3 prosent i 2003

Omsetningen innenfor innsatsvarer ble trukket ned av reduksjoner i treforedling og kjemiske råvarer på henholdsvis 3,7 og 3,3 prosent fra 2002 til 2003. Metallindustrien på sin side opplevde en svak økning på 1 prosent. Veksten innenfor denne næringen kom i særlig grad i de to siste kvartalene av 2003, viser sesongjusterte tall. Også treforedling og kjemiske råvarer viste økning i omsetningen i de siste kvartalene av 2003.

Investeringsvarer ned 3,8 prosent

Nedgangen for investeringsvarer fra 2002 er knyttet til svakere omsetning innenfor metallvarer, oljeplattformer og elektroteknisk og optisk industri. Elektroteknisk og optisk industri opplevde et kraftig fall i omsetningen fra 2002 på hele 15,8 prosent. Næringen viste allikevel tegn til bedring mot slutten av 2003, med en svak økning fra 3. til 4. kvartal, viser sesongjusterte tall. Også oljeplattformer viste positive endringer innenfor året 2003 med økning i omsetningen fra 2. kvartal 2003 og ut året.

Konsumvarer også ned 3,8 prosent

Fallet for konsumvarer fra 2002 knytter seg hovedsakelig til nedgangen på over 5 prosent i næringsmiddelindustrien, men ble også påvirket av reduksjoner innenfor tekstil og bekledning og forlag og grafisk. Forlag og grafisk viste imidlertid en svakt positiv utvikling i de siste tre kvartalene av 2003.

Månedlig omsetningsstatistikk. Olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning. Desember 2003
  Råserier1 desember 2003 Endring i prosent desember 2002-desember 2003 Råserier1 januar-desember 2003 Endring i prosent januar-desember 2002 - januar-desember 2003 Sesongjusterte endringstall
i prosent november-
desember 2003
Totalomsetning 88 122 -8,3              990 664 1,9 -0,1
           
Olje- og gassutvinning 33 554 3,4  352 623 1,1 8,4
Industri 43 036 1,3  508 146 -1,9 -0,4
Kraftforsyning 11 004 -47,0  123 479 28,4 -7,7
           
Etter varetype          
Innsatsvarer 13 685 8,6  177 840 -2,3 -0,9
Investeringsvarer 13 053 -5,8  130 202 -3,8 0,1
Konsumvarer 14 358 2,8  176 432 -3,8 0,7
Energivarer 47 026 -15,6  506 188 7,5 -1,7
1  Millioner kroner.