243880_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/ogibkoms/maaned
243880
Fortsatt fall i industriomsetningen
statistikk
2016-06-07T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
ogibkoms, Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriomsetning, hjemmemarked, eksportmarked, verdiEnergi, Industri og bergverksdrift, Olje og gass, Energi og industri
false
Omsetningsindeksen måler nivå og utvikling for olje og gass, industri, bergverk og kraft. Industriomsetningen gikk ned 1,9 prosent i den siste tremånedersperioden.

Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningapril 2016

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Fortsatt fall i industriomsetningen

Industriomsetningen viste en nedgang på 1,9 prosent i perioden februar-april 2016 sammenlignet med forrige tremånedersperiode, viser sesongjusterte tall. Fra mars til april 2016 var det en liten nedgang på 0,4 prosent.

Omsetning. Prosentvis endring og millioner kroner
SesongjustertKalenderjustert1Ujustert
Månedsendring3-månedsendring12-månedsendringMill. kr
April 2016 / Mars 2016Februar 2016 - April 2016 / November 2015 - Januar 2016April 2016 / April 2015April 2016
1Korrigert for at ukedager har ulik arbeidsintensitet og for offentlige fri- og helligdager i Norge.
Utvinning, bergverk, industri og kraft3,5-5,4-12,3116 118
Utvinning og utvinningstjenester14,4-13,7-18,440 040
Bergverksdrift23,49,9-4,9995
Industri-0,4-1,9-8,664 752
Nærings-, drikkevare- og tob.ind.-0,33,87,218 087
Oljeraff., kjemisk farmas. Industri-1,4-10,7-14,08 784
Metallindustri-1,30,8-12,45 087
Maskinindustri-9,5-8,4-31,55 454
Bygging av skip og oljeplattformer8,5-13,3-29,54 899
Kraftforsyning-9,37,1-7,910 332

Indeksnivået for industriomsetningen var 138,6 (2005=100) i perioden februar-april 2016, mot 141,3 i tremånedersperioden før, viser sesongjusterte tall.

Tremånedersendring: markert fall for oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri

Industriomsetningen gikk ned med 1,9 prosent i perioden februar-april 2016 sammenlignet med forrige tremånedersperiode, viser sesongjusterte tall. En stor del av nedgangen kan knyttes til reduksjon i næringsgruppen oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri, som hadde et fall på 11 prosent. Denne nedgangen kan blant annet knyttes til prisfall innenfor raffinerte petroleumsprodukter i februar 2016.

Lavere investeringsaktivitet i olje- og gassektoren forklarer mye av omsetningsfallet i maskinindustri og bygging av skip og oljeplattformer på henholdsvis 8,4 og 13 prosent.

Selv om omsetningen i industrien samlet viste en nedgang, var det en betydelig vekst i næringsmiddelindustri på 3,5 prosent, viser sesongjusterte tall. Det var særlig økt omsetning av fisk og fiskevarer som ga bidraget til denne veksten.

Månedsendring: betydelig nedgang for maskinindustri

Industriomsetningen gikk ned med 0,4 prosent fra mars til april 2016, viser sesongjusterte månedstall.

Maskinindustri viste en kraftig nedgang på 9,5 prosent. Også næringsgruppen oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri falt 1,4 prosent.

Bygging av skip og oljeplattformer hadde derimot en vekst i omsetningen på 8,5 prosent. Sammen med metallvareindustri, som viste en oppgang på 7,0 prosent, bidro disse næringene til å dempe nedgangen i den totale industriomsetningen i denne perioden.

Tolvmånedersendring: markert nedgang i industriomsetningen fra april 2015

Kalenderjusterte tall viser at industriomsetningen gikk ned med 8,6 prosent fra april 2015 til april 2016. Både hjemme- og eksportmarkedet bidro til nedgangen med fall på henholdsvis 5,2 og 13 prosent.

Maskinindustri viste en kraftig nedgang på 32 prosent. En vekst på 6,6 prosent i næringsmiddel-industri dempet nedgangen i tolvmånedersperioden.

Månedsendring: oppgang Norge og fall i eurosonen i mars 2016

Norsk industriomsetning gikk opp med 1,3 prosent fra februar til mars 2016, viser sesongjusterte tall. Landene som inngår i eurosonen opplevde derimot en nedgang på 1,0 prosent. I de nordiske landene, viste Danmark og Sverige nedgang på henholdsvis 5,7 og 2,6 prosent fra februar til mars 2016, ifølge Eurostat, EUs statistikks kontor, Eurostat.

Påsken kan påvirke kalenderjusterte og sesongjusterte tallÅpne og lesLukk

Det er normalt noe større usikkerhet i de kalenderjusterte og sesongjusterte tallene for mars og april grunnet ulik plassering av påsken fra år til år. Dette virker også inn på sesongjusterte tall for 1. og 2. kvartal. Rutinen for sesongjustering tar hensyn til påskens plassering, men det kan være vanskelig å korrigere for alle effekter av påsken.