8327
/energi-og-industri/statistikker/ogibkoms/arkiv
8327
Svak omsetningsnedgang i industrien
statistikk
2000-01-14T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
ogibkoms, Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriomsetning, hjemmemarked, eksportmarked, verdiEnergi, Industri og bergverksdrift, Olje og gass, Energi og industri
false

På grunn av vedlikehold kan ssb.no og Statistikkbanken være ustabil i lange perioder i løpet av helgen, og helt utilgjengelig lørdag 16. oktober fra kl 17:00 til 21:00. Vi beklager ulempene dette måtte medføre.

Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningaugust 1999

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Svak omsetningsnedgang i industrien

Industrien hadde ei omsetning på 68 milliardar kroner i juli/august 1999. Det er ein reduksjon på 1,8 prosent i forhold til same periode i 1998. Særskilt var det treforedling, transportmiddel- industrien og oljeplattformnæringa som hadde lågare omsetning.

Treforedlingsnæringa slit med stadig lågare omsetning. I 4. termin (juli/august) 1999 hadde næringa ei omsetning på nesten 2,5 milliardar kroner - ein nedgang på over 21 prosent frå juli/august 1998. Sidan omsetningstoppen i 5. termin 1998 har omsetninga stadig falle, og ligg på eit lågare nivå enn i fjor. Prisane var noko høgare, men er enno svakare enn ønska.

Etter ein svak auke i omsetninga i mars/april 1999, fortsett utviklinga med fall i omsetninga av bygging og istandsetjing av oljeplattformer. I juli/august 1999 var omsetninga på vel 4 milliardar kroner. Dette er ein nedgang på over 23 prosent i forhold til same periode året før. Færre større investeringar pregar næringa.

I juli/august 1999 var omsetninga på 3,2 milliardar kroner i transportmiddelindustrien. Dette er ein nedgang på 11 prosent frå juli/august 1998. Det er særleg lågare omsetning frå bygging og reparasjonar av skip som resulterte i nedgangen.

Høg omsetning av råolje- og naturgass

Omsetninga frå olje- og gassutvinning var på heile 35,7 milliardar kroner. Dette er ein oppgang på nesten 47 prosent frå juli/august i fjor. Den kraftige veksten skuldast først og fremst høge prisar på råolje og gass. I juli og august 1999 var prisen på råolje 150-156 kroner per fat. Auka i omsetninga innan olje- og gassutvinning ga ein samla vekst på 9,4 prosent for olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning i forhold til same periode i juli/august 1998.

Omsetninga frå oljeraffinering var på nesten 4 milliardar kroner i juli/august 1999. Dette er ein auke på over 38 prosent i forhold til same periode i fjor. Høg pris på raffinerte produkt i juli/august var ein viktig faktor bak auka omsetning.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB