201420_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/ogibkoms/maaned
201420
Industriomsetningen falt i 4. kvartal 2015
statistikk
2016-02-05T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
ogibkoms, Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriomsetning, hjemmemarked, eksportmarked, verdiEnergi, Industri og bergverksdrift, Olje og gass, Energi og industri
false
Omsetningsindeksen måler nivå og utvikling for olje og gass, industri, bergverk og kraft. Industriomsetningen gikk ned på 3,2 prosent i 4.kvartal.

Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningdesember 2015

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Industriomsetningen falt i 4. kvartal 2015

Industriomsetningen gikk ned 3,2 prosent i 4. kvartal sammenlignet med 3. kvartal i 2015, viser sesongjusterte tall. Fra november til desember var det derimot en oppgang på 3,4 prosent.

Omsetning. Prosentvis endring og millioner kroner
SesongjustertKalenderjustert1Ujustert
Månedsendring3-månedsendring12-månedsendringMill. kr
Desember 2015 / November 2015Oktober 2015 - Desember 2015 / Juli 2015 - September 2015Desember 2015 / Desember 2014Desember 2015
1Korrigert for at ukedager har ulik arbeidsintensitet og for offentlige fri- og helligdager i Norge.
Utvinning, bergverk, industri og kraft-1,8-4,5-14,0127 804
Utvinning og utvinningstjenester-6,5-6,6-20,347 372
Bergverksdrift16,4-12,3-12,5925
Industri3,4-3,2-4,567 638
Nærings-, drikkevare- og tob.ind.-0,82,74,419 562
Oljeraff., kjemisk farmas. Industri0,01,13,69 480
Metallindustri-2,2-9,2-11,64 101
Maskinindustri6,0-6,3-18,47 085
Bygging av skip og oljeplattformer21,5-11,7-7,86 372
Kraftforsyning-14,3-2,9-30,411 869

Indeksnivået for industriomsetningen var 143,4 (2005=100) i 4. kvartal 2015, mot 148,1 i kvartalet før, viser sesongjusterte tall.

Tremånedersendring: Fall i bygging av skip og oljeplattformer

Fallet i industriomsetningen på 3,2 prosent fra 3. til 4. kvartal 2015 var hovedsakelig knyttet til næringer som leverer til olje- og gassektoren, men også andre næringer hadde negativ utvikling. De næringene som bidro mest til nedgangen var:

  • Bygging av skip og oljeplattformer
  • Maskinindustri
  • Metallindustri
  • Maskinreparasjon og -installasjon
  • Metallvareindustri

Selv om industriomsetningen samlet sett viste en nedgang, var det vekst i næringsmiddelindustrien samt næringsgruppen oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri i samme periode.

Månedsendring: Markant vekst for bygging av skip og oljeplattformer

Industriomsetningen gikk opp 3,4 prosent fra november til desember 2015, viser sesongjusterte tall. Det var særlig eksportmarkedet som viste vekst, men hjemmemarkedet hadde også en økning.

Det største bidraget til økt industriomsetning kom fra bygging av skip og oljeplattformer, med en vekst på 21,5 prosent. Maskinindustri steg 6,0 prosent i samme periode. Oppgangen i desember innenfor begge næringene knyttes til store leveranser hos noen få enkeltaktører.

Næringsmiddelindustri, som stod for 27 prosent av den totale industriomsetningen, var om lag uendret i denne perioden.

Tolvmånedersendring: Betydelig fall for maskinindustri

Kalenderjusterte tall viser at industriomsetningen gikk ned med 4,5 prosent fra desember 2014 til desember 2015. Både hjemme- og eksportmarkedet bidro til nedgangen med fall på henholdsvis 6,0 og 2,0 prosent.

Maskinindustri viste en kraftig nedgang på 18,4 prosent. En vekst på 6,0 prosent i næringsmiddelindustri dempet nedgangen i tolvmånedersperioden.

Årsendring: Redusert industriomsetning i 2015

Industriomsetningen hadde en negativ årsendring på 1,4 prosent fra 2014 til 2015. Dette skyldtes lavere omsetning på hjemmemarkedet, mens det var vekst i eksportmarkedet. Statistisk sentralbyrå vil tirsdag 23. februar publisere en egen artikkel om den samlede industriomsetningen i 2015.

Månedsendring: Fall i Norge, uendret i eurosonen fra oktober til november 2015

Norsk industriomsetning gikk ned med 4,4 prosent fra oktober til november 2015, viser sesongjusterte tall. For landene som inngår i eurosonen var industriomsetningen samlet sett om lag uendret, med en liten nedgang på 0,6 prosent. Danmark viste et fall på 0,7 prosent og Sveriges omsetning var om lag uendret i denne perioden, ifølge EUs statistikkontor Eurostat.