8153_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/ogibkoms/arkiv
8153
Fortsatt høy industriomsetning
statistikk
2008-10-07T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
ogibkoms, Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriomsetning, hjemmemarked, eksportmarked, verdiEnergi, Industri og bergverksdrift, Olje og gass, Energi og industri
false

Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningaugust 2008

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Fortsatt høy industriomsetning

Norsk industri hadde en omsetningsøkning på 4,3 prosent i perioden juni til og med august i år sammenlignet med foregående tremånedersperiode, viser sesongjusterte tall. Omsetningen av investeringsvarer økte mest.

Industriomsetningen steg med 5,8 prosent i hjemmemarkedet og 4,7 prosent i eksportmarkedet. Veksten i totalomsetningen skyldes blant annet høyere markedspriser i perioden juni til august i år, sammenlignet med de foregående tre månedene (se Produsentprisindeksen) .

Omsetningsindeks for industri. Januar 1999-august 2008. 1998=100

Størst økning innenfor investeringsvarer

Sesongjusterte tall viser at omsetningen av investeringsvarer steg med 7,8 prosent fra juni til og med august i år sammenlignet med forrige tremånedersperiode. Omsetningen i hjemmemarkedet gikk opp med 18,9 prosent, mens omsetningen i eksportmarkedet gikk ned med 10,4 prosent. Det var maskinindustri og transportmiddelindustri som bidro mest til økt omsetning av investeringsvarer.

Omsetningen av innsatsvarer hadde en vekst på 2,5 prosent. Omsetningen i hjemmemarkedet gikk opp med 2,2 prosent, og eksporten steg med 3,5 prosent. Det var kjemiske råvarer, oljeraffinering og kjemisk industri som hadde den største oppgangen. For disse næringene har markedsprisen ligget klart høyere de siste tre månedene samlet sett. Dette til tross for en klar prisnedgang i august for oljeraffinering og kjemisk industri.

Omsetning av konsumvarer hadde en vekst på 0,8 prosent. Hjemmemarkedet hadde en økning på 1,1 prosent, mens eksportmarkedet gikk ned med 0,6 prosent. Næringsmiddelindustrien bidro mest til omsetningsveksten av konsumvarer.

Svak nedgang fra juli til august

Industriomsetningen gikk ned med 0,7 prosent fra juli til august i år. Den høye omsetningen for tremånedersperioden sett under ett skyldes høye omsetningstall for juni og juli måned.

Vekst siden august 2007

Råserien viser at omsetningen i norsk industri økte med 4,5 prosent fra august 2007 til august 2008. Investeringsvarer hadde den største veksten på 11,2 prosent. Omsetningen av innsatsvarer gikk opp med 3,9 prosent, mens konsumvarer hadde en nedgang på 5,5 prosent.

Månedlig omsetningsstatistikk. Olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning. August 2008
  Råserier.1Januar-august 2008 Endring i prosent.
Januar-august 2007-
januar-august 2008
Råserier1
August 2008
Endring i prosent.
August 2007-
august 2008
Endringstall i prosent.
Sesongjustert.
Mars 2008-mai 2008-
juni 2008-august 2008
Totalomsetning 1 096 932 17,6  139 872 17,6 6,5
           
Olje- og gassutvinning  456 459 28,2 59 065 30,3 6,6
Industri  559 983 8,0 70 176 4,5 4,3
Hjemmemarked  337 817 8,0 44 429 3,8 5,8
Eksportmarked  222 166 8,0 25 747 5,8 4,7
Kraftforsyning 71 357 41,2 8 858 71,1 18,6
           
Etter varetype          
Innsatsvarer  205 187 3,0 26 780 3,9 2,5
Investeringsvarer  168 582 14,4 20 839 11,2 7,8
Konsumvarer  131 557 0,8 16 182 -5,5 0,8
Energivarer  591 609 29,9 76 071 32,8 7,6
1  Millioner kroner.