8259_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/ogibkoms/arkiv
8259
Fortsatt svakt for investeringsvarer
statistikk
2004-04-07T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
ogibkoms, Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriomsetning, hjemmemarked, eksportmarked, verdiEnergi, Industri og bergverksdrift, Olje og gass, Energi og industri
false

Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningfebruar 2004

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Fortsatt svakt for investeringsvarer

Totalt omsatte norsk industri for 39,7 milliarder kroner i februar i år, og var dermed på samme nivå som i februar i fjor. Svak omsetning av investeringsvarer trakk omsetningen i industrien ned, mens økt omsetning av innsatsvarer holdt nivået oppe.

Gjennomsnittlig omsetning for industrien i perioden desember til februar viste en svak nedgang på 0,4 prosent fra den foregående tremånedersperioden. Også i denne perioden var det svikt i omsetningen av investeringsvarer som holdt den samlede omsetningen i industrien nede.

Investeringsvarer ned 8,7 prosent

Det var en markert nedgang i omsetning innenfor produksjon av oljeplattformer og i maskinindustrien som var årsaken til fallet for investeringsvarer i tremånedersperioden. Omsetningen innenfor produksjon av oljeplattformer gikk ned med om lag 23 prosent, og maskinindustrien hadde en tilbakegang fra forrige periode på over 12 prosent. Metallvarer viste også nedgang fra forrige tremånedersperiode, men noe svakere enn de førstnevnte næringene.

Omsetning, etter varetype. Sesongjustert. Tremåneders glidende gjennomsnitt. Millioner kroner

Innsatsvarer og konsumvarer opp

Innsatsvarer hadde en økning på 3,6 prosent fra foregående tremånedersperiode. Metallindustrien opplevde størst fremgang, viste sesongjusterte tall, men det var også vekst i omsetningen for kjemiske råvarer og treforedling i denne perioden. Konsumvarer viste en liten oppgang på 1,4 prosent fra foregående periode, hovedsakelig med bakgrunn i vekst innenfor næringsmiddelindustrien. Nedgang i omsetningen i forlag og grafisk industri trakk imidlertid noe ned.

Månedlig omsetningsstatistikk. Olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning. Februar 2004
  Råserier1. Februar 2004 Endring i prosent februar 2003-februar 2004 Råserier1. Januar-februar 2004 Endring i prosent januar-februar 2003 - januar-februar 2004 Sesongjusterte endringstall i prosent januar-februar 2004
Totalomsetning 82 992 -8,7  164 882 -8,3 1,2
           
Olje- og gassutvinning 33 673 4,8 64 099 -0,8 0,3
Industri 39 749 0,0 78 188 -1,7 -0,3
Kraftforsyning 9 012 -51,5 21 489 -38,3 -11,2
           
Etter varetype          
Innsatsvarer 15 350 17,3 30 303 10,7 3,5
Investeringsvarer 8 939 -16,0 16 112 -19,3 9,8
Konsumvarer 13 513 1,3 27 742 0,7 -5,8
Energivarer 45 190 -16,0 90 427 -13,5 0,2
1  Millioner kroner.