108540_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/ogibkoms/maaned
108540
Liten oppgang i industriomsetningen
statistikk
2013-12-06T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
ogibkoms, Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriomsetning, hjemmemarked, eksportmarked, verdiEnergi, Industri og bergverksdrift, Olje og gass, Energi og industri
false

Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningoktober 2013

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Liten oppgang i industriomsetningen

Industriomsetningen hadde en oppgang på 1,4 prosent i perioden august til og med oktober 2013 sammenlignet med forrige tremånedersperiode, viser sesongjusterte tall. Både hjemmemarkedet og eksportmarkedet viste en positiv utvikling.

Omsetning. Prosentvis endring og millioner kroner
SesongjustertKalenderjustert1Ujustert
Månedsendring3-månedsendring12-månedsendringMill. kr
Oktober 2013 / September 2013August 2013 - Oktober 2013 / Mai 2013 - Juli 2013Oktober 2013 / Oktober 2012Oktober 2013
1Korrigert for at ukedager har ulik arbeidsintensitet og for offentlige fri- og helligdager i Norge.
Utvinning, bergverk, industri og kraft0,5-0,3-0,3147 633
Utvinning og utvinningstjenester3,6-3,4-9,957 074
Bergverksdrift20,1-4,427,21 721
Industri-1,61,43,876 524
Nærings-, drikkevare- og tob.ind.1,60,713,320 361
Oljeraff., kjemisk farmas. Industri-7,96,3-0,511 400
Metallindustri-2,70,0-8,14 532
Maskinindustri-13,0-1,51,16 976
Bygging av skip og oljeplattformer0,3-6,83,76 376
Kraftforsyning-4,35,627,712 313

En av de største bidragsytere til industriens omsetningsvekst var gruppen oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri. Sammenlignet med forrige tremånedersperiode hadde disse næringene en samlet vekst på 6,2 prosent i perioden august til og med oktober, viser sesongjusterte tall. Det var også en økning innenfor data- og elektrisk utstyrsindustri, på 8,6 prosent. Gummi, plast, mineralsk industri hadde 5,0 prosent høyere omsetning i denne perioden, samtidig som næringsmiddelindustrien viste en liten oppgang.

Næringer med redusert omsetning, var blant annet bygging av skip og oljeplattformer, som falt 6,8 prosent, samt maskinreparasjon og -installasjon, som gikk ned 2,0 prosent. Maskinindustri og metallvareindustri hadde også redusert omsetning i den siste tremånedersperioden. For metallindustri var omsetningen om lag uendret.

Liten nedgang i industriomsetningen fra september til oktober

Industriomsetningen falt med 1,6 prosent fra september til oktober 2013, viser sesongjusterte månedstall. Det var mange industrinæringer som viste nedgang i omsetningen i denne perioden. Metallindustri, data- og elektrisk utstyrsindustri samt metallvareindustri var blant disse. De største bidragene til nedgangen kom fra maskinindustri, og gruppen oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri, der omsetningen falt med henholdsvis 13 og 7,9 prosent.

I motsetning til de nevnte næringene, viste enkelte næringer økning i omsetningen i oktober. Næringer med oppgang var blant annet produksjon av papir og papirvarer samt næringsmiddel- og drikkevareindustri. Maskinreparasjon og -installasjon hadde også en omsetningsvekst fra september til oktober, viser sesongjusterte tall.

Næringsmiddelindustri betydelig opp fra oktober 2012

Kalenderjusterte tall viser at industriomsetningen økte med 3,9 prosent fra oktober 2012 til oktober i år. Størst omsetningsvekst var det for næringsmiddelindustri, som hadde en økning på hele 12,9 prosent. Årsaken knyttes både til høyere produsentpriser, og økt produksjonsvolum i oktober 2013. Veksten skyldes i hovedsak vekst i omsetningen av fisk og fiskeprodukter, men også produsenter av kjøtt og kjøttvarer samt meieriprodukter har hatt klar omsetningsvekst sammenlignet med oktober i fjor. I tillegg økte omsetningen for gruppen gummi, plast, mineralsk industri med 10,8 prosent.

I motsatt retning trakk omsetningen innenfor metallindustri, som gikk ned 8,1 prosent, og kjemiske råvarer, som hadde en nedgang på 7 prosent fra oktober i fjor til samme måned i år.

Mindre nedgang i norsk industri sammenlignet med eurosonen

Norsk industriomsetning hadde en liten nedgang på 0,5 prosent fra august til september 2013, viser sesongjusterte tall. I samme periode gikk industriomsetningen til landene i eurosonen ned 0,9 prosent, ifølge Eurostat.