8235_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/ogibkoms/arkiv
8235
Fortsatt svak industriomsetning
statistikk
2005-04-07T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
ogibkoms, Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriomsetning, hjemmemarked, eksportmarked, verdiEnergi, Industri og bergverksdrift, Olje og gass, Energi og industri
false

Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningfebruar 2005

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Fortsatt svak industriomsetning

Industriomsetningen viser nedgang i perioden desember 2004-februar 2005, sammenlignet med foregående tremånedersperiode. Omsetningen for innsatsvarer og konsumvarer er nærmest uendret, mens investeringsvarer og energivarer opplever nedgang.

Sesongjusterte omsetningstall viser en tilbakegang i industrien på 3,4 prosent for perioden desember 2004-februar 2005, sett i forhold til forrige tremånedersperiode. Nedgangen er også tydelig innenfor norsk olje- og gassutvinning. Til tross for fortsatt høy oljepris, holdes omsetningen nede grunnet lavere oljeproduksjon den siste tremånedersperioden.

Omsetning etter varetype. Sesongjustert. Tremåneders glidende gjennomsnitt

Innsatsvarer uendret

Omsetningen for innsatsvarer viser en oppgang på 0,2 prosent fra foregående tremånedersperiode. Den største næringen innenfor innsatsvarer, oljeraffinering og kjemisk industri, har en tydelig nedgang, til tross for gode omsetningstall for kjemiske råvarer. Mineralproduktindustrien, sammen med metallvareindustrien, har hatt økning de to siste tremånedersperiodene og drar totalomsetningen for innsatsvarer svakt opp.

Investeringsvarer ned 4,8 prosent

Den markerte nedgangen i omsetning innenfor produksjon av oljeplattformer er hovedårsaken til fallet for investeringsvarer i den siste tremånedersperioden. Transportmiddelindustrien har også opplevd en svak nedgang den siste perioden, og bidrar med dette til svakere omsetning. Metallvareindustrien og maskinindustrien, derimot, holder igjen nedgangen noe med positive tall.

Svakt ned for konsumvarer

Næringsmiddelindustrien, tekstil- og bekledningsindustri samt forlag og grafisk industri har alle forholdsvis uendret omsetning den siste tremånedersperioden, sammenlignet med foregående periode. Møbelindustri og annen industri har derimot en nedgang på 4,3 prosent i den siste tremånedersperioden, og drar med dette totalomsetningen svakt ned. Dette skyldes svak omsetning i desember, mens omsetningstall for denne industrien fra januar til februar er betydelig sterkere.

Månedlig omsetningsstatistikk. Olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning. Februar 2005
  Råserier1Februar 2005 Endring i prosent Februar 2004- februar 2005 Råserier1Januar-februar 2005 Endring i prosent januar-februar 2004 - januar-februar 2005 Endringstall i prosent. Sesongjustert. September-november 2004- desember 2004-februar 2005
Totalomsetning 87 885 5,9  173 454 5,2 -6,0
           
Olje- og gassutvinning 37 183 10,4 73 151 14,1 -8,1
Industri 41 326 4,0 80 221 2,6 -3,4
Kraftforsyning 8 687 -3,6 18 798 -12,5 -12,8
           
Etter varetype          
Innsatsvarer 16 258 5,9 31 764 4,8 0,2
Investeringsvarer 8 979 0,4 16 913 5,0 -4,8
Konsumvarer 13 399 -0,8 26 082 -6,0 -0,4
Energivarer 49 249 9,0 98 695 8,8 -11,2
1  Millioner kroner.