8221_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/ogibkoms/arkiv
8221
Vekst i industriomsetningen
statistikk
2005-11-07T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
ogibkoms, Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriomsetning, hjemmemarked, eksportmarked, verdiEnergi, Industri og bergverksdrift, Olje og gass, Energi og industri
false

Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningseptember 2005

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Vekst i industriomsetningen

Norsk industri omsatte for drøye 140 milliarder kroner i tredje kvartal av 2005, viser ujusterte tall. Dette er en økning på 5,6 prosent sammenliknet med samme periode i fjor.

Norsk olje- og gassutvinning omsatte for nærmere 43 milliarder kroner i september. Dette er en økning på 14,9 prosent sammenliknet med september 2004. Tall fra utenrikshandel med varer, viser at eksportprisen for olje fortsetter å være høy - 403 kroner per fat råolje i september i år, mot 299 kroner samme måned i fjor.

Omsetning etter varetype. Sesongjustert. Tremåneders glidende gjennomsnitt. 1998-2005. Millionar kroner

Fortsatt fremgang for investeringsvarer

Sammenliknet med forrige kvartal hadde industrien en økning på 6,5 prosent, viser sesongjusterte tall. Dette skyldes i hovedsak den vedvarende veksten for investeringsvarer. Innsatsvarer har også positive tall, særlig oljeraffinering og kjemisk industri bidrar til dette. Sesongjusterte tall viser også en liten vekst for konsumvarer i årets tredje kvartal.

Månedlig omsetningsstatistikk. Olje- og gassutvinning, bergverksdrift, industri og kraftforsyning. September 2005
  Råserier1Januar-september 2005 Endring i prosent Januar-september 2004 - januar-september 2005 Råserier1September 2005 Endring i prosent September 2004- september 2005 Endringstall i prosent. Sesongjustert. April 2005-juni 2005-juli 2005-september 2005
Totalomsetning  858 306 9,1  106 656 10,1 1,6
           
Olje- og gassutvinning  361 780 16,9 42 786 14,9 -0,3
Industri  406 716 3,7 53 497 5,6 6,5
Kraftforsyning 82 121 5,9 9 422 20,4 0,7
           
Etter varetype          
Innsatsvarer  155 467 2,1 19 430 0,5 1,4
Investeringsvarer 97 822 11,9 14 486 23,5 12,7
Konsumvarer  124 708 -6,8 15 347 -7,2 0,1
Energivarer  480 313 16,3 57 394 16,5 -0,5
1  Millioner kroner.