8193_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/ogibkoms/arkiv
8193
Industriomsetningen økte kraftig i 2006
statistikk
2007-02-07T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
ogibkoms, Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriomsetning, hjemmemarked, eksportmarked, verdiEnergi, Industri og bergverksdrift, Olje og gass, Energi og industri
false

Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningdesember 2006

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Industriomsetningen økte kraftig i 2006

Norsk industri omsatte for 722 milliarder i 2006. Dette er en økning på 23,9 prosent sammenlignet med 2005. Omsetning av investeringsvarer hadde den største oppgangen, mens konsumvarer hadde svakest vekst fra 2005 til 2006.

Med en oppgang på 41,9 prosent fra 2005 til 2006 er det investeringsvarer som bidrar sterkest til omsetningsveksten i industrien. Det er spesielt maskinindustrien, oljeplattformer og transportmidler som er de største bidragsyterne til denne veksten. Sesongjusterte tall viser en fortsatt økning i omsetningen for både oljeplattformer og transportmidler fra 3. til 4. kvartal 2006. Maskinindustrien derimot, opplevde en nedgang på 1,4 prosent i samme periode.

Omsetning, etter varetype. Sesongjustert. Tremåneders glidende gjennomsnitt. Millioner kroner

Innsatsvarer opp 20,6 prosent

Den største omsetningsveksten innenfor innsatsvarer finner en i metallindustrien. Ikke-jernholdige metaller hadde for eksempel en vekst på 42,7 prosent fra 2005 til 2006. Sesongjusterte tall viser at samtlige næringer som omsetter innsatsvarer har økt fra 3. til 4. kvartal 2006, også her peker ikke-jernholdige metaller seg ut som næringen med størst omsetningsvekst, med en økning på 18,4 prosent.

Konsumvarer opp 12,4 prosent

Nærings- og nytelsesmiddelindustrien er den største næringen innenfor konsumvarer. En omsetning på 138 milliarder kroner i 2006 gir en vekst på 17,0 prosent fra 2005. Fra 3. til 4. kvartal 2006 viser sesongjusterte tall en økning på 3,9 prosent.

Varige konsumvarer kan òg vise til en positiv vekst, blant annet innenfor møbelindustrien som kan melde om økt etterspørsel etter sine varer. Varige konsumvarer hadde en økning i omsetningen på 7,5 prosent fra 2005 til 2006. Sesongjusterte tall for undergruppen viser også en vekst i fra 3. til 4. kvartal, på 3,8 prosent.

Kraftig omsetningsvekst for olje og gass

Norsk olje- og gassutvinning omsatte for nærmere 550 milliarder kroner i løpet av 2006, en økning på 18,1 prosent fra 2005. Siste kvartal i 2006 viser likevel nedgang i omsetningen av olje og gass, som igjen kan blant annet spores tilbake til nedgangen i oljeprisene de siste måneder. Dog er prisene fortsatt på et høyere nivå enn de var i siste kvartal av 2005. Mer om dette kan leses på SSBs statistikk over utenrikshandel med varer .

Månedlig omsetningsstatistikk. Olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning. Desember 2006
  Råserier1 januar-desember 2006 Endring i prosent januar-desember 2005-januar-desember 2006 Råserier1 desember 2006 Endring i prosent desember 2005-desember 2006 Endringstall i prosent. Sesongjustert juli 2006-september 2006-oktober 2006-desember 2006
Totalomsetning 1 419 950 20,5  116 490 3,3 -1,9
           
Olje- og gassutvinning  549 991 18,1 43 039 -5,4 -4,9
Industri  722 192 23,9 64 613 24,3 5,8
Hjemmemarked  443 499 26,5 41 802 32,2 7,3
Eksportmarked  278 693 20,0 22 811 12,0 2,1
Kraftforsyning  136 157 14,9 8 012 -44,5 -29,3
           
Etter varetype          
Innsatsvarer  269 933 20,6 23 969 30,3 10,3
Investeringsvarer  204 663 41,9 19 944 31,9 4,1
Konsumvarer  194 620 12,4 16 574 14,5 5,2
Energivarer  750 733 17,9 56 003 -13,6 -10,1
1  Millioner kroner.