8207_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/ogibkoms/arkiv
8207
Omsetningen i industrien øker
statistikk
2006-06-08T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
ogibkoms, Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriomsetning, hjemmemarked, eksportmarked, verdiEnergi, Industri og bergverksdrift, Olje og gass, Energi og industri
false

Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningapril 2006

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Omsetningen i industrien øker

Sesongjusterte omsetningstall for industrien viser en økning på 10,5 prosent i perioden februar til april, sammenlignet med foregående tremånedersperiode. Omsetningen øker både i hjemme- og eksportmarkedet, med henholdsvis 12,5 og 6 prosent.

Omsetning etter varetype. Sesongjustert. Tremåneders glidende gjennomsnitt

Det er særlig investeringsvarer som bidrar til økningen i industriomsetningen, med en sesongjustert vekst på 20,1 prosent fra februar til april, sammenlignet med forrige tremånedersperiode. Årsaken til den kraftige veksten er sterke tall fra transportmiddelindustrien, som også samsvarer godt med ordrestatistikk .

Økning for alle varetyper

For innsatsvarer fortsatte økningen innenfor oljeraffinering og kjemisk industri, treforedling og metallindustri. Innsatsvarer endte opp med en samlet vekst på 4,6 prosent.

De gode omsetningstallene innenfor nærings- og nytelsesmiddelindustrien preger fortsatt veksten av konsumvarer, noe som bidro til fremgangen på 3,5 prosent innenfor denne varetypen.

Omsetning innenfor olje- og gassutvinning og kraftforsyning fortsetter sin vekst og bidrar til en solid økning også for energivarer. Energivarer økte med 12,7 prosent sammenlignet med forrige tremånedersperiode.

Månedlig omsetningsstatistikk. Olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning. April 2006
  Råserier1Januar-april 2006 Endring i prosent januar-april 2005-januar-april 2006 Råserier1April 2006 Endring i prosent april 2005- april 2006 Endringstall i prosent. Sesongjustert. November 2005-januar 2006-februar 2006-april 2006
Totalomsetning  467 437 27,4  120 145 20,3 10,4
           
Olje- og gassutvinning  185 584 27,2 49 097 21,6 5,2
Industri  219 398 23,3 56 708 18,0 10,5
Hjemmemarked  131 625 27,9 35 595 28,4 12,5
Eksportmarked 87 773 16,9 21 113 3,9 6,0
Kraftforsyning 59 244 48,1 13 541 27,8 27,5
           
Etter varetype          
Innsatsvarer 80 306 13,6 19 578 2,6 4,6
Investeringsvarer 61 294 53,7 18 047 63,3 20,1
Konsumvarer 59 901 8,5 14 001 -2,5 3,5
Energivarer  265 936 32,1 68 519 23,7 12,7
1  Millioner kroner.