8305_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/ogibkoms/arkiv
8305
Uendret omsetning i 2001
statistikk
2002-05-27T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
ogibkoms, Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriomsetning, hjemmemarked, eksportmarked, verdiEnergi, Industri og bergverksdrift, Olje og gass, Energi og industri
false

Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningdesember 2001

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Uendret omsetning i 2001

Industri og bergverksdrift omsatte for 90 milliarder kroner i november og desember 2001, en nedgang på 5,7 prosent fra tilsvarende periode i 2000. Omsetningen for hele 2001 var imidlertid omtrent på samme nivå som året før.

Næringer som produserer innsatsvarer hadde en nedgang på 19,5 prosent i november og desember 2001 sammenlignet med tilsvarende periode året før. Det er oljeraffinering, kjemisk industri og metall- industrien som bidrar mest til denne nedgangen. Fra 2000 til 2001 har omsetningen av innsatsvarer minsket med 6,8 prosent. Omsetningen av konsumvarer og investeringsvarer har økt betydelig fra 2000 til 2001. For investeringsvarer skyldes oppgangen sterk omsetningsvekst innenfor metallvareindustrien, maskinindustrien og oljeplattformer. Omsetningen av energivarer har minsket noe fra 2000 til 2001.

Betydelig fall i omsetningen av innsatsvarer

Omsetningen innen oljeraffinering og kjemisk industri viser en betydelig nedgang i 6. termin 2001 fra tilsvarende periode året før. Nedgangen må sees i sammenheng med den høye omsetningen i 2000. Dette gjelder spesielt oljeraffinering som ifølge bransjen selv hadde gode marginer i 2000, men med svakere resultat i 2001. Hovedårsaken til nedgangen i omsetningsverdien innenfor oljeraffinering fra 6. termin 2000 til 6. termin 2001, er et fall i oljeprisene på over 30 prosent i samme periode. I 2001 ble det innen oljeraffinering og kjemisk industri omsatt for om lag 80 milliarder kroner, noe som tilsvarer en tilbakegang på 8,6 prosent fra året før. For metallindustrien er nedgangen på 22,6 prosent, der spesielt ikke-jernholdige metaller bidrar til å trekke ned omsetningen.

Økt omsetning av investeringsvarer

Omsetningen innenfor produksjon av investeringsvarer var 25 milliarder kroner i november og desember 2001. Dette er en oppgang på 23,2 prosent sammenlignet med tilsvarende periode året før. I 2001 omsatte disse næringene for nesten 118 milliarder kroner, noe som er en økning på 12,1 prosent fra 2000. Oppgangen skyldes økt omsetning av metallvarer, maskinindustri og oljeplattformer. Tilbakegangen i transportmiddelindustrien bidro til å dempe oppgangen noe. Oljeplattformer hadde en økning på 45,8 prosent. Oppgangen må sees i sammenheng med svak omsetning i 2000, da omsetningen falt med nesten 50 prosent fra 1999. Maskinindustrien omsatte for om lag 8 milliarder kroner, en økning på 33,2 prosent fra samme periode året før. Metallvareindustrien økte omsetningen med 8,1 prosent i 6. termin 2001 sammenlignet med tilsvarende periode i 2000.

Fortsatt nedgang i omsetning av kjøtt

Nærings- og nytelsesmiddelindustrien omsatte for om lag 21 milliarder kroner i november og desember 2001, en økning på 0,9 prosent sammenlignet med året før. Økningen er omtrent lik økningen fra 2000 til 2001. Nedgangen fra 2000 i omsetning av kjøtt og kjøttvarer fortsetter i 2001. Den markante økningen i omsetning av fisk og fiskevarer i 2000 har i 2001 flatet ut. Meierivarer og iskrem, drikkevarer og andre næringsmidler bidrar til å opprettholde nivået på omsetningen innenfor nærings- og nytelsesmiddel industrien.

Lavere omsetning for olje- og gassutvinning

Innen olje- og gassutvinningen ble det omsatt for om lag 56 milliarder kroner i 6. termin 2001. Dette er en nedgang på 28,8 prosent sammenlignet med tilsvarende periode året før. Nedgangen må sees i sammenheng med den høye oljeprisen i 2000.

For hele 2001 var omsetningen innen olje- og gassutvinningen 362 milliarder kroner. Dette er en nedgang på 2,4 prosent sammenlignet med 2000. Omsetningen innen olje- og gassutvinningen tilsvarer om lag 70 prosent av omsetningen innen norsk industri i 2001. Som andel av industri, bergverksdrift og kraftforsyning sto olje- og gassutvinningen for 37 prosent av den totale omsetningen. Andelsnivået er omtrent som i 2000, men betydelig høyere enn på 1990-tallet (1991-1999), da omsetningen i olje- og gassutvinning utgjorde om lag 25 prosent av total omsetning.