8267_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/ogibkoms/arkiv
8267
Stabil omsetning i industrien
statistikk
2003-12-05T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
ogibkoms, Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriomsetning, hjemmemarked, eksportmarked, verdiEnergi, Industri og bergverksdrift, Olje og gass, Energi og industri
false

Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningoktober 2003

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Stabil omsetning i industrien

Norsk industri omsatte for om lag 47 milliarder kroner i oktober i år. Dette var en svak nedgang på 0,7 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. Omsetningen økte med 0,1 prosent fra september til oktober, ifølge sesongjusterte tall. Den stabile trenden favnet både innsatsvarer, investeringsvarer og konsumvarer.

Investeringsvarer opplevde størst endring fra september til oktober i år, med en økning på 1,4 prosent. Det var transportmiddelindustrien, som etter en svak september måned, hevet omsetningen innenfor investeringsvarer i oktober. Oppgangen ble dempet av svakere omsetning innenfor metallvareindustrien og produksjon av oljeplattformer.

Omsetning etter varetype. Sesongjustert. Tremåneders glidende gjennomsnitt

Innsatsvarer omtrent uendret

Omsetningen for innsatsvarer forble nærmest uendret i oktober sammenlignet med september 2003. Kjemiske råvarer og ikke-jernholdige metaller viste solid vekst fra forrige måned på henholdsvis 13,8 og 10,9 prosent. Det har vært en økning i både pris og produksjon for disse næringene i oktober. Den positive utviklingen for disse innsatsvarene ble imidlertid utlignet av nedgang i omsetningen for både treforedling og mineralproduktindustrien.

Konsumvarer også uendret

Konsumvarer opplevde heller ingen stor endring i omsetningen fra september til oktober i år, tallene viser en dempet nedgang på 0,2 prosent. Næringsmiddelindustrien falt mest av næringene innenfor denne varetypen, med en tilbakegang på 1,9 prosent. Møbelindustri og annen industri falt svakt med 0,2 prosent, mens forlag og grafisk opplevde en liten økning på 0,4 prosent.

Olje- og gassutvinning ned 2,6 prosent

Norsk olje- og gassutvinning omsatte for om lag 28 milliarder kroner i oktober i år, en nedgang på 2,6 prosent fra samme periode i fjor. Tilbakegangen henger sammen med en noe lavere oljeproduksjon i oktober sammenlignet med samme måned i fjor. Produksjon av gass har hatt en økning i perioden.

Månedlig omsetningsstatistikk. Olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning. Oktober 2003
  Råserier1 oktober 2003 Endring i prosent oktober 2002-oktober 2003 Råserier1 januar-oktober 2003 Endring i prosent januar-oktober2002 - januar-oktober 2003 Sesongjusterte endringstall i prosent september-oktober 2003
Totalomsetning 85 850 0,3  818 490 3,7 -1,0
           
Olje- og gassutvinning 28 126 -2,6  289 014 0,6 -6,5
Industri 46 772 -0,7  421 495 -2,2 0,1
Kraftforsyning 10 336 20,0  102 644 60,6 1,7
           
Etter varetype          
Innsatsvarer 17 294 -0,5  148 688 -3,3 -0,6
Investeringsvarer 10 869 -5,9  106 313 -3,5 1,4
Konsumvarer 16 756 -2,4  146 646 -4,3 -0,2
Energivarer 40 930 3,6  416 841 12,0 -3,3
1  Millioner kroner.