8107_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/ogibkoms/arkiv
8107
Industriomsetningen viser oppgang
statistikk
2010-09-07T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
ogibkoms, Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriomsetning, hjemmemarked, eksportmarked, verdiEnergi, Industri og bergverksdrift, Olje og gass, Energi og industri
false

Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningjuli 2010

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Industriomsetningen viser oppgang

Sammenlignet med foregående tremånedersperiode steg industriomsetningen med 1,8 prosent fra mai til og med juli 2010. Dette viser sesongjusterte tall.

Utvalgte næringer. Sesongjusterte tall. Tremåneders glidende gjennomsnitt 2005-2010

Omsetningsindeks for industri. Sesongjusterte tall. Tremåneders glidende gjennomsnitt 2001-2010

Industriomsetningen økte både i hjemme- og eksportmarkedet. Størst oppgang i denne tremånedersperioden hadde næringen trelast- og trevareindustri hvor omsetningen steg med 11 prosent. Denne utviklingen må ses i sammenheng med større ordretilgang innenfor bygg- og anleggssektoren. Se Ordrestatistikk for bygge- og anleggsvirksomhet . Omsetningen i gummivare, plast og mineralsk industri økte med 9,4 prosent i samme tidsrom, mens bygging av skip og oljeplattformer hadde en vekst på 8,0 prosent. I tillegg gikk omsetningen i data-, elektrisk utstyrindustri opp med 1,8 prosent. Et høyere produksjonsvolum i disse næringene i den siste tremånedersperioden forklarer denne utviklingen. Se Produksjonsindeks for industrien .

Næringer med negativ utvikling i omsetningen frem til juli 2010 var blant annet oljeraffinering, kjemisk- og farmasøytisk industri som hadde en nedgang på 6,7 prosent. Maskinindustriens omsetning falt med 5,9 prosent i samme tidsrom, mens omsetningen i maskinreparasjon- og installasjon falt med 2,8 prosent.

Økt omsetning fra juni til juli

Sesongjusterte månedstall viser at industriens omsetning økte med 3 prosent fra juni til juli i år. Det største bidraget kom fra næringen bygging av skip og oljeplattformer der omsetningen gikk opp med 22,4 prosent. Flere store leveranser i juli måned var årsaken til dette. Omsetningen i metallindustrien gikk ned med 3,4 prosent i denne perioden. Lavere priser på ikke-jernholdige metaller forklarer denne tendensen. Se Produsentprisindeksen .

Økning fra juli i fjor

Ujusterte tall viser at omsetningen til norsk industri har økt med 2,5 prosent de siste tolv månedene. Omsetningen i hjemmemarkedet steg med 6,0 prosent, mens omsetningen i eksportmarkedet gikk ned med 2,5 prosent.

Lavere vekst enn i eurosonen

Norsk industriomsetning økte med 4,4 prosent fra juni 2009 til juni 2010, viser ujusterte tall. Statistikk fra Eurostat legger til grunn at industriomsetningen til landene i eurosonen gikk opp med 14 prosent i samme tidsrom.

Månedlig omsetningsstatistikk. Olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning. Juli 2010
 
  Råserier.1
Januar-juli 2010
Endring i prosent.
Januar-juli 2009-
januar-juli 2010
Råserier1
Juli 2010
Endring i prosent.
Juli 2009-juli 2010
Endringstall i prosent.
Sesongjustert.
Februar 2010-april 2010-
mai 2010-juli 2010
 
Totalomsetning  845 059 4,4  109 525 2,4 -2,4
           
Utvinning og utvinningstjenester  325 430 4,5 43 998 -2,1 -4,4
Industri og bergverksdrift  430 625 -0,8 56 410 2,5 2,0
Hjemmemarked  266 806 -3,8 34 475 5,9 5,7
Eksportmarked  163 821 4,4 21 935 -2,3 2,5
Kraftforsyning 89 004 40,3 9 118 30,3 -14,2
           
Etter varetype          
Innsatsvarer  184 530 7,2 24 816 9,8 5,4
Investeringsvarer  132 890 -12,6 16 419 -6,2 0,2
Konsumvarer  107 024 -3,1 13 968 -4,5 1,9
Energivarer  420 612 12,3 54 322 4,0 -9,2
 
1  Millioner kroner.

Tremåneders glidende gjennomsnitt av sesongjusterte tall

Indeksverdier for tremåneders glidende gjennomsnitt av de sesongjusterte tallene er nå tilgjengelige i Statistikkbanken, for alle publiserte serier. Tremåneders glidende gjennomsnitt brukes for å dempe effekten av tilfeldige variasjoner i de sesongjusterte månedstallene, slik at konjunkturutviklingen beskrives på best mulig måte. Indeksverdien for tremåneders glidende gjennomsnitt for en måned er gjennomsnittet av de tre siste månedlige indeksverdiene.

Eksempel : Tre måneders glidende gjennomsnitt for juli er gjennomsnittet av månedsindeksene for mai, juni og juli.

 

Tabeller

Tabeller til publiseringen