8171_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/ogibkoms/arkiv
8171
Svak nedgang i industriomsetningen
statistikk
2008-01-08T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
ogibkoms, Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriomsetning, hjemmemarked, eksportmarked, verdiEnergi, Industri og bergverksdrift, Olje og gass, Energi og industri
false

Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningnovember 2007

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Svak nedgang i industriomsetningen

Industriomsetningen hadde en nedgang på 0,3 prosent i perioden september til november, sammenlignet med forrige tremånedersperiode, viser sesongjusterte tall. Industriomsetningen økte med 4,5 prosent på hjemmemarkedet, mens eksportmarkedet gikk ned med 7,1 prosent.

Omsetningsindeks for industri. Januar 1998-november 2007. 1998=100

Det kraftige fallet i omsetningen på eksportmarkedet kan delvis forklares med prisnedgang innen flere næringer med høy eksportandel som kjemisk industri og metaller. For mer om prisutvikling for industrien, se Produsentprisindeksen .

Nivået på industriomsetningen er fortsatt høyt

Industriomsetningen er fortsatt på et meget høyt nivå historisk sett, selv om det har vært en moderat nedgang i sesongjusterte tall de siste tre måneder. For perioden januar til november 2007 ble det omsatt for om lag 729 milliarder kroner i industrien, viser ujusterte tall. Dette var en vekst på 10,8 prosent sammenlignet med samme periode i 2006. Hjemme- og eksportmarkedet har bidratt omtrent like mye til den positive utviklingen.

Sesongjusterte tall viser at omsetningen for både innsatsvarer og investeringsvarer har gått ned med 1,2 prosent i den siste tremånedersperioden. Nedgangen i investeringsvarer skyldes hovedsakelig fallet på hjemmemarkedet med 1,3 prosent, og det var oljeplattformer som bidro mest med en nedgang på 9,6 prosent. Konsumvarer gikk opp med 0,9 prosent, hvorav hjemmemarkedet viste en oppgang på 2,2 prosent.

Fortsatt nedgang for innsatsvarer

Innsatsvarer hadde en nedgang på 1,2 prosent i den siste tremånedersperioden. Eksportmarkedet viste et fall på 5,9 prosent. Lavere internasjonale priser for metaller hadde en stor betydning for resultatet.

Kjemiske råvarer bidro også til nedgangen med et fall på 7,7 prosent, hvor hjemmemarkedet opplevde en kraftig nedgang på 18,4 prosent.

Månedlig omsetningsstatistikk. Olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning. November 2007
      Råserier1
Januar-november 2007
    Endring i prosent
januar-november 2006-
    januar-november 2007
    Råserier1
    november 2007
    Endring i prosent
november 2006-
november 2007
    Endringstall i prosent.
Sesongjustert.
Juni 2007-august 2007-
    september 2007-november 2007
Totalomsetning 1 318 626 1,2  133 198 9,0 5,8
           
Olje- og gassutvinning      500 550 -1,3 49 199 11,6 9,8
Industri  728 730 10,8 71 059 6,0 -0,3
Hjemmemarked  442 517 10,2 42 282 5,5 4,5
Eksportmarked  286 213 11,9 28 777 6,7 -7,1
Kraftforsyning 77 747 -39,3 11 650 14,2 33,1
           
Etter varetype          
Innsatsvarer  278 115 13,1 25 877 2,7 -1,2
Investeringsvarer  206 525 11,8 20 105 4,1 -1,2
Konsumvarer  185 813 4,4 18 770 -0,2 0,9
Energivarer  648 170 -6,7 68 445 16,1 12,3
1  Millioner kroner.