201414_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/ogibkoms/maaned
201414
Industriomsetningen falt i 3. kvartal
statistikk
2015-11-06T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
ogibkoms, Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriomsetning, hjemmemarked, eksportmarked, verdiEnergi, Industri og bergverksdrift, Olje og gass, Energi og industri
false
Omsetningsindeksen måler nivå og utvikling for olje og gass, industri, bergverk og kraft. Industriomsetningen gikk ned med 1,3 prosent i 3. kvartal 2015.

Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningseptember 2015

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Industriomsetningen falt i 3. kvartal

Industriomsetningen gikk ned med 1,3 prosent i 3. kvartal sammenlignet med 2. kvartal i 2015, viser sesongjusterte tall. Fra august til september 2015 var det også en nedgang på 0,9 prosent.

Omsetning. Prosentvis endring og millioner kroner
SesongjustertKalenderjustert1Ujustert
Månedsendring3-månedsendring12-månedsendringMill. kr
September 2015 / August 2015Juli 2015 - September 2015 / April 2015 - Juni 2015September 2015 / September 2014September 2015
1Korrigert for at ukedager har ulik arbeidsintensitet og for offentlige fri- og helligdager i Norge.
Utvinning, bergverk, industri og kraft-1,0-2,8-7,3130 505
Utvinning og utvinningstjenester-5,1-5,2-18,046 635
Bergverksdrift-2,3-1,53,81 359
Industri-0,9-1,30,172 948
Nærings-, drikkevare- og tob.ind.-1,40,12,219 534
Oljeraff., kjemisk farmas. Industri8,6-4,113,310 260
Metallindustri1,2-1,110,35 634
Maskinindustri-7,0-7,2-10,87 534
Bygging av skip og oljeplattformer-15,0-10,1-20,04 937
Kraftforsyning22,60,0-0,49 564

Indeksnivået for industriomsetningen var 148,9 (2005=100) i 3. kvartal 2015, mot 150,9 i kvartalet før, viser sesongjusterte tall.

Tremånedersendring: Bred nedgang i hovednæringer

De fleste av hovednæringene i industrien viste nedgang i 3. kvartal sammenlignet med 2. kvartal, viser sesongjusterte tall. De største bidragsyterne til nedgangen i industriomsetningen var bygging av skip og oljeplattformer samt maskinindustri med fall på henholdsvis 10,1 og 7,2 prosent. Nedgangen ble ytterligere forsterket av fall i metallvareindustri og metallindustri, i tillegg til næringsgruppen oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri.

Omsetningen i næringsmiddelindustri, som stod for om lag 26 prosent av den totale industriomsetningen, var om lag uendret.

Månedsendring: Markert fall i bygging av skip og oljeplattformer i september

Industriomsetningen gikk ned 0,9 prosent fra august til september 2015, viser sesongjusterte tall. Bygging av skip og oljeplattformer og metallvareindustri bidro mest til å trekke industriomsetningen ned med fall på henholdsvis 15 og 14,4 prosent. Årsaken knyttes til noen få enkeltaktører som bidro til høyere omsetning i august. Lavere omsetning i denne perioden gjaldt også for næringsmiddelindustri, maskinindustri i tillegg til maskinreparasjon og -installasjon.

Næringsgruppen oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri samt metallindustri viste derimot en økning i fra august til september.

Tolvmånedersendring: Om lag uendret industriomsetning sammenlignet med september 2014

Kalenderjusterte tall viser at industriomsetningen gikk opp med 0,1 prosent fra september 2014 til september 2015. Nedgangen i hjemmemarkedet utgjorde 4,2 prosent, mens eksportmarkedet hadde en oppgang på 7,1 prosent..

Innenfor maskinindustri og bygging av skip og oljeplattformer var det en kraftig nedgang i samlet omsetning på henholdsvis 20 og 10,8 prosent.

I motsatt retning trakk oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri, som steg 13,3 prosent i september sammenlignet med samme måned i fjor.

Månedsendring: Fall i eurosonen, vekst i Norge i august 2015

Norsk industriomsetning gikk opp med 1,6 prosent fra juli til august 2015, viser sesongjusterte tall. Landene som inngår i eurosonen opplevde derimot en nedgang på 1,6 prosent i industriomsetningen. I de nordiske landene, viste Sverige og Danmark oppgang på henholdsvis 2,3 og 0,5 prosent fra juli til august 2015, ifølge Eurostat, EUs statistikks kontor.