8217_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/ogibkoms/arkiv
8217
Stadig vekst i industriomsetningen
statistikk
2006-01-06T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
ogibkoms, Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriomsetning, hjemmemarked, eksportmarked, verdiEnergi, Industri og bergverksdrift, Olje og gass, Energi og industri
false

Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningnovember 2005

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Stadig vekst i industriomsetningen

Norsk industri har omsatt for i overkant av 510 milliarder kroner i perioden januar-november 2005, en økning på 4 prosent fra samme periode året før. Økningen gjelder alle varetyper, med unntak av konsumvarer som har hatt en nedgang på 5,5 prosent så langt i år.

Omsetningen innenfor norsk olje- og gassutvinning har passert 450 milliarder kroner fra januar til november 2005, hele 16,2 prosent mer enn på samme tid året før. Derimot viser den sesongjusterte månedsendringen en negativ utvikling. Dette skyldes en nedgang i oljeprisen med om lag 13 kroner fra oktober. I tillegg kommer nedgang i antall solgte fat, ifølge statistikk for utenrikshandelen med varer .

Omsetning etter varetype. Sesongjustert. Tremåneders glidende gjennomsnitt. 1998-2005. Millioner kroner

Positivt for alle varegrupper

Sammenlignet med forrige tremånedersperiode viser de sesongjusterte tallene vekst innenfor alle varegrupper, der investeringsvarer fortsetter sin positive utvikling. Mange av de største næringene kan vise til positive endringstall denne siste tremånedersperioden. Særlig oljeplattformer og nærings- og nytelsesmiddelindustrien bidrar til dette, med en økning på henholdsvis 11,8 og 4,1 prosent fra september til november sammenlignet med juni til august 2005. Metallindustri, treforedling og kjemiske råvarer har hatt nedgang den siste tremånedersperioden.

Månedlig omsetningsstatistikk. Olje- og gassutvinning, bergverksdrift, industri og kraftforsyning. November 2005
  Råserier1 januar-november 2005 Endring i prosent januar-november 2004-januar-november 2005 Råserier1 november 2005 Endring i prosent november 2004-november 2005 Endringstall i prosent. Sesongjustert. Juni-august 2005-september-november 2005
Totalomsetning 1 077 087 9,3  106 222 7,6 7,8
           
Olje- og gassutvinning  452 316 16,2 41 202 6,7 14,0
Industri  511 389 4,0 53 057 6,6 3,1
Kraftforsyning  104 005 9,4 11 194 21,8 1,6
           
Etter varetype          
Innsatsvarer  193 293 2,2 19 076 2,3 0,4
Investeringsvarer  124 086 12,6 13 897 20,4 3,5
Konsumvarer  157 497 -5,5 16 493 -2,1 3,7
Energivarer  602 214 16,0 56 756 9,8 12,4
1  Millioner kroner.