8223_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/ogibkoms/arkiv
8223
Økt omsetning i industrien
statistikk
2005-10-07T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
ogibkoms, Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriomsetning, hjemmemarked, eksportmarked, verdiEnergi, Industri og bergverksdrift, Olje og gass, Energi og industri
false

Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningaugust 2005

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Økt omsetning i industrien

Omsetningen i industrien øker. Hittil i 2005 er det omsatt for nærmere 355 milliarder kroner i norsk industri, viser ujusterte tall. Dette er en økning på 3,3 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Norsk olje- og gassutvinning omsatte for om lag 40 milliarder kroner i august. Dette er 17,5 prosent høyere enn i august i fjor. Tall fra utenrikshandel med varer, viser at eksportprisen for olje igjen er rekordhøy - 417 kroner per fat råolje i august i år, mot 300 kroner samme måned i fjor.

Omsetning etter varetype. Sesongjustert. Tremåneders glidende gjennomsnitt. 1998-2005. Millioner kroner

Fortsatt fremgang for investeringsvarer

Sammenlignet med forrige tremånedersperiode har industrien økt med 4,9 prosent i perioden juni til august 2005, viser sesongjusterte tall. Dette skyldes i hovedsak den vedvarende veksten for investeringsvarer. Innsatsvarer har også positive tall, særlig oljeraffinering og kjemisk industri bidrar til dette. Konsumvarer har nedgang denne tremånedersperioden, noe som skyldes fall i den største næringen; næringsmiddelindustrien.

Månedlig omsetningsstatistikk. Olje- og gassutvinning, bergverksdrift, industri og kraftforsyning. August 2005
  Råserier1 januar-august 2005 Endring i prosent januar-august 2004-januar-august 2005 Råserier1 august 2005 Endring i prosent august 2004-august 2005 Endringstall i prosent. Sesongjustert. Mars-mai 2005-juni-august 2005
Totalomsetning  751 390 8,9 96 719 9,5 -3,6
           
Olje- og gassutvinning  318 994 17,2 40 288 17,5 -15,0
Industri  352 963 3,3 47 927 4,4 4,9
Kraftforsyning 72 699 4,3 7 550 7,8 3,0
           
Etter varetype          
Innsatsvarer  136 366 2,5 18 465 4,1 2,0
Investeringsvarer 82 576 9,1 11 041 13,9 9,1
Konsumvarer  109 531 -6,6 14 347 -7,6 -1,1
Energivarer  422 919 16,3 52 866 16,5 -9,0
1  Millioner kroner.