8151_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/ogibkoms/arkiv
8151
Investeringsvarer gav vekst i omsetningen
statistikk
2008-11-07T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
ogibkoms, Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriomsetning, hjemmemarked, eksportmarked, verdiEnergi, Industri og bergverksdrift, Olje og gass, Energi og industri
false

Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningseptember 2008

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Investeringsvarer gav vekst i omsetningen

Sesongjusterte tall viser en økning i omsetningen for norsk industri i perioden juli til og med september 2008 på 4,2 prosent sammenlignet med foregående tremånedersperiode. Omsetningen av investeringsvarer bidro mest til dette.

Industriomsetningen steg med 3,7 prosent i hjemmemarkedet og 2,3 prosent i eksportmarkedet, viser sesongjusterte tall for siste tre måneder. Noe av veksten kan forklares med økte markedspriser i perioden (se Produsentprisindeksen ).

Omsetningsindeks for industri. Januar 1999-september 2008. 1998=100

Fortsatt størst økning innenfor investeringsvarer

Omsetningen av investeringsvarer steg med 13,4 prosent fra juli til og med september i år i forhold til forrige tremånedersperiode viser sesongjusterte tall. Dette skyldes i hovedsak store ferdigstillelser og leveranser innenfor maskinindustrien og transportmiddelindustrien i siste periode. Omsetningen i hjemmemarkedet gikk opp med 21,3 prosent, mens eksporten gikk ned med 10,3 prosent.

For innsatsvarer viser sesongjusterte tall en vekst i omsetningen på 2,7 prosent. Omsetningen i hjemmemarkedet gikk opp 0,5 prosent og eksporten steg med 5,0 prosent. Det var kjemiske råvarer og metallindustrien som hadde den største økningen. Omsetningen innenfor trelast- og trevareindustrien og mineralproduktindustrien gikk ned med henholdsvis 1,1 prosent og 5,5 prosent. Dette kan sees i sammenheng med lavere aktivitet i byggebransjen (se Byggearealstatistikken ).

Omsetningen av konsumvarer hadde en vekst på 2,1 prosent. Hjemmemarkedet hadde en økning på 1,4 prosent og eksportmarkedet gikk opp med 2,6 prosent. Nærings- og nytelsesmiddelindustrien bidro mest til økningen.

Økning fra august til september

Industriomsetningen gikk opp med 4,4 prosent fra august til september i år. Dette skyldes store leveranser av investeringsvarer i september. Den høye omsetningen for tremånedersperioden sett under ett skyldes høye omsetningstall for juli og september.

Vekst sammenlignet med september 2007

Råserien viser at omsetningen i norsk industri økte med 20,1 prosent i september 2008 sammenlignet med september 2007. Investeringsvarer hadde den største veksten på 42,6 prosent. Omsetningen av innsatsvarer gikk opp med 17,8 prosent, mens konsumvarer hadde en oppgang på 11,4 prosent.

Månedlig omsetningsstatistikk. Olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning. September 2008
  Råserier.1
Januar-september 2008
Endring i prosent.
Januar-september 2007-
januar-september 2008
Råserier1
September 2008
Endring i prosent.
September 2007-
september 2008
Endringstall i prosent.
Sesongjustert.
April 2008-juni 2008-
juli 2008-september 2008
Totalomsetning 1 238 996 17,5  142 460 17,1 3,8
           
Olje- og gassutvinning  504 634 25,5 48 175 4,2 -3,9
Industri  640 404 9,4 80 816 20,1 4,2
Hjemmemarked  388 268 9,0 50 851 17,1 3,7
Eksportmarked  252 136 9,9 29 965 25,6 2,3
Kraftforsyning 82 902 44,6 11 545 69,1 33,6
           
Etter varetype          
Innsatsvarer  234 601 4,6 29 505 17,8 2,7
Investeringsvarer  196 401 17,6 28 044 42,6 13,4
Konsumvarer  150 608 2,0 19 129 11,4 2,1
Energivarer  657 390 27,6 65 781 10,1 0,1
1  Millioner kroner.