201433_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/ogibkoms/maaned
201433
Om lag uendret industriomsetning
statistikk
2015-04-10T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
ogibkoms, Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriomsetning, hjemmemarked, eksportmarked, verdiEnergi, Industri og bergverksdrift, Olje og gass, Energi og industri
false
Omsetningsindeksen måler nivå og utvikling for olje og gass, industri, bergverk og kraft. Industriomsetningen gikk ned 0,3 prosent i siste tremånedersperiode.

Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningfebruar 2015

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Om lag uendret industriomsetning

Industriomsetningen var om lag uendret i perioden desember 2014 til og med februar 2015 sammenlignet med forrige tremånedersperiode, viser sesongjusterte tall. Fra januar til februar 2015 var det en oppgang på 4,0 prosent.

Omsetning. Prosentvis endring og millioner kroner
SesongjustertKalenderjustert1Ujustert
Månedsendring3-månedsendring12-månedsendringMill. kr
Februar 2015 / Januar 2015Desember 2014 - Februar 2015 / September 2014 - November 2014Februar 2015 / Februar 2014Februar 2015
1Korrigert for at ukedager har ulik arbeidsintensitet og for offentlige fri- og helligdager i Norge.
Utvinning, bergverk, industri og kraft3,1-5,6-7,9128 279
Utvinning og utvinningstjenester2,5-13,8-17,850 134
Bergverksdrift1,411,55,4867
Industri4,0-0,3-0,565 084
Nærings-, drikkevare- og tob.ind.-2,51,33,414 904
Oljeraff., kjemisk farmas. Industri6,6-8,5-16,99 857
Metallindustri3,97,820,05 276
Maskinindustri5,85,916,17 911
Bygging av skip og oljeplattformer25,3-7,2-6,16 383
Kraftforsyning1,54,41,612 194

Indeksnivået for industriomsetningen var 149,4 (2005=100) i perioden desember 2014 til og med februar 2015, mot 149,9 i tremånedersperioden før, viser sesongjusterte tall.

Tremånedersendring: Marginal nedgang i industriomsetingen

Industriomsetningen hadde en liten nedgang på 0,3 prosent i perioden desember 2014 til og med februar 2015 sammenlignet med forrige tremånedersperiode, viser sesongjusterte tall. Næringsgruppen oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri hadde en betydelig nedgang på 8,5 prosent i perioden desember 2014 til og med februar 2015 sammenlignet med forrige tremånedersperiode. Lavere priser på eksporterte petroleumsprodukter var en medvirkende årsak til fallet. Næringene bygging av skip og oljeplattformer og metallvareindustrien bidro også til å trekke ned industriomsetningen, hvor fallet i omsetningen var på henholdsvis 7,2 og 6,6 prosent.

På den annen side hadde næringene maskinindustri, metallindustri samt dataindustri og elektrisk utstyrsindustri en vekst. Sammen med næringsmiddelindustrien, som viste en oppgang på 1,6 prosent i perioden, bidro de til å oppveie nedgangen i den totale industriomsetningen.

Månedsendring: Oppgang fra januar til februar 2015

Industriomsetningen økte med 4,0 prosent fra januar til februar 2015, viser sesongjusterte månedstall. Oppgangen i hjemmemarkedet utgjorde 17,7 prosent, mens eksportmarkedet viste en nedgang på 7,2 prosent.

De fleste av hovednæringene bidro til økningen i omsetningen i perioden januar til februar. Bygging av skip og oljeplattformer bidro mest til oppgangen i samlet industriomsetning, med en vekst på 25,3 prosent. Noe av denne oppgangen kan tilskrives store enkeltleveranser. Det var også en betydelig oppgang på 6,6 prosent for næringsgruppen oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri i den samme perioden. I tillegg økte omsetningen til maskinindustrien med 5,8 prosent.

Næringsmiddelindustrien bidro til å dempe veksten, med et fall på 2,9 prosent i perioden.

Tolvmånedersendring: Fall for oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri

Kalenderjusterte tall viser at industriomsetningen gikk ned med 0,5 prosent fra februar 2014 til februar 2015. Nedgangen i eksportmarkedet utgjorde 7,8 prosent, mens hjemmemarkedet viste en oppgang på 4,9 prosent.

Den største bidragsyteren til nedgangen var næringsgruppen oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri, hvor nedgangen var på 16,9 prosent. Innenfor metallvareindustrien var det også en nedgang. I tillegg gikk bygging av skip og oljeplattformer og maskinreparasjon og -installasjon ned i samme periode.

Selv om omsetningen i industrien samlet viste en liten nedgang, var det en betydelig vekst i både maskinindustri og metallindustri, på henholdsvis 16,1 og 20,0 prosent. Også for næringsmiddelindustrien gikk omsetningen opp, 3,6 prosent i tolvmånedersperioden.

Månedsendring: Fall i Norge og liten oppgang i eurosonen i januar 2015

Norsk industriomsetning gikk ned med 3,1 prosent fra desember 2014 til januar 2015, viser sesongjusterte tall. Landene som inngår i eurosonen, opplevde en liten økning i industriomsetningen, på 0,3 prosent ifølge , EUs statistikks kontor, Eurostat.