8149_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/ogibkoms/arkiv
8149
Omlag uendret industriomsetning
statistikk
2008-12-05T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
ogibkoms, Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriomsetning, hjemmemarked, eksportmarked, verdiEnergi, Industri og bergverksdrift, Olje og gass, Energi og industri
false

Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningoktober 2008

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Omlag uendret industriomsetning

Norsk industri hadde en svak omsetningsøkning på 0,2 prosent i perioden august til og med oktober i år sammenlignet med foregående tremånedersperiode, viser sesongjusterte tall.

Industriomsetningen i hjemmemarkedet var uendret fra forrige tremånedersperiode, mens den falt med 3,1 prosent i eksportmarkedet.

Omsetningsindeks for industri. Januar 1999-oktober 2008. 1998=100

Fortsatt størst vekst for investeringsvarer

Omsetningen av investeringsvarer økte med 6,9 prosent fra august til og med oktober i år sammenlignet med forrige tremånedersperiode. Omsetningen i hjemmemarkedet gikk opp med 8,5 prosent, mens omsetningen i eksportmarkedet gikk ned med 2,6 prosent. Det var maskinindustri og transportmiddelindustri som bidro mest til økt omsetning av investeringsvarer.

Omsetningen av innsatsvarer hadde en oppgang på 1,9 prosent. Omsetningen i hjemmemarkedet var uendret fra forrige tremånedersperiode, mens omsetningen i eksportmarkedet steg med 3,9 prosent. Kjemiske råvarer bidro mest til økningen, noe som delvis kan forklares med økt produksjonsvolum i denne næringen, se Produksjonsindeks for industrien .

Omsetningen av konsumvarer hadde en økning på 2,8 prosent i perioden. Omsetningen i hjemmemarkedet steg med 1,8 prosent, og eksporten økte med 5,0 prosent. Nærings- og nytelsesmiddelindustri bidro mest til omsetningsveksten, noe som blant annet skyldes økning i produksjonen og høyere priser, se Produsentprisindeksen .

Nedgang fra september til oktober

Industriomsetningen gikk ned med 8,3 prosent fra september til oktober i år. Denne nedgangen står i kontrast til omsetningsøkningen for tremånedersperioden, som skyldes høye omsetningstall for september.

Vekst fra oktober 2007

Råserien viser at omsetningen i norsk industri steg med 7,4 prosent fra oktober 2007 til oktober 2008. Investeringsvarer hadde den største veksten på 23,0 prosent. Omsetningen av innsatsvarer økte med 3,9 prosent, mens konsumvarer hadde en oppgang på 5,1 prosent.

Månedlig omsetningsstatistikk. Olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning. Oktober 2008
  Råserier.1
Januar-oktober 2008
Endring i prosent.
Januar-oktober 2007-
januar-oktober 2008
Råserier1
Oktober 2008
Endring i prosent.
Oktober 2007-Oktober 2008
Endringstall i prosent.
Sesongjustert.
Mai 2008-juli 2008-
august 2008-oktober 2008
Totalomsetning 1 396 449 17,8  144 615 10,1 -0,6
           
Olje- og gassutvinning  570 829 26,5 52 476 6,8 -9,8
Industri  717 017 9,0 77 371 7,4 0,2
Hjemmemarked  434 829 8,6 47 956 8,7 -
Eksportmarked  282 188 9,6 29 415 5,3 -3,1
Kraftforsyning 95 655 44,7 12 879 47,2 39,8
           
Etter varetype          
Innsatsvarer  263 732 4,6 29 068 3,9 1,9
Investeringsvarer  220 408 18,2 23 933 23,0 6,9
Konsumvarer  170 078 1,8 20 364 5,1 2,8
Energivarer  742 234 28,0 71 250 10,5 -5,7
1  Millioner kroner.