8211_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/ogibkoms/arkiv
8211
Ny auke i industriomsetninga
statistikk
2006-04-07T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
ogibkoms, Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriomsetning, hjemmemarked, eksportmarked, verdiEnergi, Industri og bergverksdrift, Olje og gass, Energi og industri
false

Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningfebruar 2006

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Ny auke i industriomsetninga

Det var ein auke på 7,8 prosent i omsetninga i norsk industri frå desember 2005 til februar 2006 samanlikna med dei tre månadene før, viser sesongjusterte tal. Omsetninga auka både i heimemarknaden og i eksportmarknaden.

Omsetning etter varetype. Sesongjustert. Tremånaders glidande gjennomsnitt. Millionar kroner

Det var då ein klår vekst i omsetninga av investeringsvarer. Dette hang mellom anna saman med omsetninga i plattform- og maskinindustrien som hadde ein markert oppgang.

Omsetninga av innsatsvarer auka også frå desember 2005 til februar 2006 samanlikna med månadene før. Alle næringane som produserer innsatsvarer hadde ein vekst, mens det var ein særskild auke i metallindustrien.

Det var også ein vekst i omsetninga av konsumvarer frå desember i fjor til februar i år samanlikna med månadene før. Dette hang saman med ein oppgang i norsk næringsmiddelindustri, medan det var ein nedgang i omsetninga innanfor forlag og grafisk industri og i møbelindustrien.

Månadleg omsetningsstatistikk. Olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning. Februar 2006
  Råseriar1 januar-februar 2006 Endring i prosent januar-februar 2005-januar-februar 2006 Råseriar1 februar 2006 Endring i prosent februar 2005-februar 2006 Endringstal i prosent. Sesongjustert. September-november 2005-desember 2005-februar 2006
Totalomsetning  219 863 28,1  106 068 22,8 9,0
           
Olje- og gassutvinning 88 548 30,5 40 561 20,8 6,4
Industri  100 748 21,0 50 891 18,3 7,8
Hjemmemarked 58 413 21,0 29 891 20,9 6,0
Eksportmarked 42 335 21,1 21 000 14,8 9,1
Kraftforsyning 29 137 52,2 13 954 54,4 8,6
           
Etter varetype          
Innsatsvarer 38 043 11,9 18 981 8,9 7,4
Investeringsvarer 25 833 46,4 13 559 44,5 8,9
Konsumvarer 28 699 9,1 14 537 7,4 4,3
Energivarer  127 289 35,8 58 991 28,2 7,3
1  Millionar kroner.