8301_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/ogibkoms/arkiv
8301
Svak nedgang i industrien
statistikk
2002-07-05T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
ogibkoms, Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriomsetning, hjemmemarked, eksportmarked, verdiEnergi, Industri og bergverksdrift, Olje og gass, Energi og industri
false

Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningmai 2002

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Svak nedgang i industrien

Omsetningen innenfor industrien var på 45 milliarder kroner i mai 2002. Dette er en reduksjon på 5,3 prosent sammenlignet med samme periode i 2001. Nedgangen i eksportrettete næringer bidrar til å trekke ned omsetningen. Innenfor kjemiske råvarer gikk omsetningen ned med 28 prosent.

Næringer som i stor grad er eksportrettet , slik som treforedling, kjemiske råvarer og metallindustri, bidrar til å trekke ned omsetningen, mens maskinindustri, metallvareindustri, elektroteknisk og optisk industri i all hovedsak bidrar til å dempe tilbakegangen i industrien.

Fortsatt nedgang for eksportrettet industri

Omsetningen innenfor metallindustrien og kjemisk industri fortsetter tilbakegangen i mai 2002. Metallindustrien omsatte for om lag 3 milliarder kroner, en tilbakegang på 7,3 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i 2001. Så langt i 2002 har metallindustrien omsatt for drygt 14 milliarder kroner, dette er 18,7 prosent mindre enn tilsvarende periode i 2001.

Kjemiske råvarer ned

Kjemiske råvarer omsatte for om lag 2 milliarder i mai 2002, en reduksjon på 27,9 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i 2001. Så langt i 2002 har omsetningen innenfor kjemiske råvarer vært om lag 9 milliarder. Dette er en nedgang på 21,8 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i 2001. Reduksjonen skyldes en kombinasjon av lavere produksjon (se produksjonsindeksen ) og lavere pris (se produsentprisindeksen ).

Forsiktig oppgang i nærings- og nytelsesmiddelindustrien

Nærings- og nytelsesmiddelindustrien omsatte for om lag 13 milliarder i mai 2002. Dette er en oppgang på 1,4 prosent sammenlignet med samme periode i 2001. Hittil i år er omsetningen innenfor denne næringen på drygt 59 milliarder, det er 8,6 prosent høyere enn i tilsvarende periode i 2001.

Månedlig omsetningsstatistikk. Olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og
kraftforsyning. Mai 2002. Råserier
  Råserier. Millioner NOK Endring i prosent
  Mai 2002   Jan. 2002-mai 2002   Mai 2001-mai 2002   Jan. 2001-mai 2001 - jan. 2002-mai 2002
Totalindeksen 89 043  420 074 8,5 7,7
         
Olje- og gassutvinning 38 156  167 466 40,8 25,1
Industri 45 085  213 264 -5,3 -0,6
Kraftforsyning 5 203 36 388 -22,6 -5,2
         
Etter varetype        
Innsatsvarer 15 218 72 109 -6,7 -6,9
Investeringsvarer 10 947 52 055 1,0 8,7
Konsumvarer 17 262 81 815 -1,5 5,9
Energivarer 45 615  214 095 21,9 14,3