201418_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/ogibkoms/maaned
201418
Markert fall i industriomsetningen
statistikk
2016-01-08T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
ogibkoms, Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriomsetning, hjemmemarked, eksportmarked, verdiEnergi, Industri og bergverksdrift, Olje og gass, Energi og industri
false
Omsetningsindeksen måler nivå og utvikling for olje og gass, industri, bergverk og kraft. Industriomsetningen gikk ned 3,0 prosent i perioden september-november 2015.

Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningnovember 2015

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Markert fall i industriomsetningen

Industriomsetningen viste en nedgang på 3,0 prosent i perioden september-november 2015 sammenlignet med forrige tremånedersperiode, i følge sesongjusterte tall. Fra oktober til november 2015 var det en nedgang på 4,6 prosent.

Omsetning. Prosentvis endring og millioner kroner
SesongjustertKalenderjustert1Ujustert
Månedsendring3-månedsendring12-månedsendringMill. kr
November 2015 / Oktober 2015September 2015 - November 2015 / Juni 2015 - August 2015November 2015 / November 2014November 2015
1Korrigert for at ukedager har ulik arbeidsintensitet og for offentlige fri- og helligdager i Norge.
Utvinning, bergverk, industri og kraft-3,7-3,7-10,4128 458
Utvinning og utvinningstjenester-4,3-7,4-13,448 396
Bergverksdrift-1,7-10,5-12,91 206
Industri-4,6-3,0-8,968 188
Nærings-, drikkevare- og tob.ind.0,71,65,420 058
Oljeraff., kjemisk farmas. Industri-3,4-0,2-10,29 962
Metallindustri6,8-6,9-3,04 662
Maskinindustri-11,2-6,6-27,46 355
Bygging av skip og oljeplattformer-1,6-16,7-35,04 115
Kraftforsyning4,015,0-5,210 669

Indeksnivået for industriomsetningen var 144,3 (2005=100) i perioden september-november, mot 148,8 i tremånedersperioden før, viser sesongjusterte tall.

Tremånedersendring: Kraftig omsetningsfall for bygging av skip og oljeplattformer

Omsetningen for bygging av skip og oljeplattformer falt med 16,7 prosent i perioden september-november 2015, og var med det den største bidragsyteren til nedgangen på 3,0 prosent i samlet industriomsetning. Dette kan ses i sammenheng med lavere investeringsaktivitet i olje- og gassektoren.

Nedgangen i industrien ble ytterlige forsterket av fall i metallindustrien. SSB’s produsentprisindeks viser at metallprisene (målt i norske kroner) har falt i åtte måneder på rad. Dette prisfallet bidrar til nedgangen i omsetningen for metaller. For maskinindustrien var det en nedgang i omsetningen på 6,6 prosent. Maskinreparasjon og -installasjon samt metallvareindustrien meldte også om redusert omsetning.

Omsetningsvekst i næringsmiddelindustrien bidro derimot til å dempe den totale nedgangen i industriomsetningen i september-november 2015 sammenlignet med den foregående tremånedersperioden.

Månedsendring: Maskinindustrien falt mest

Industriomsetningen gikk ned med 4,6 prosent fra oktober til november 2015, viser sesongjusterte månedstall. Maskinindustrien bidro mest til fallet med en nedgang på 11,2 prosent, etterfulgt av næringsgruppen for oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri som gikk ned med 3,4 prosent. 

Det største bidraget til å dempe omsetningsfallet kom fra metallindustrien, som hadde en vekst på 6,8 prosent.

Tolvmånedersendring: Betydelig nedgang i maskinindustrien

Kalenderjusterte tall viser at industriomsetningen gikk ned med 8,9 prosent fra november 2014 til november 2015. Både hjemme- og eksportmarkedet bidro til nedgangen, med fall på henholdsvis 10,2 og 7,1 prosent.

Både maskinindustrien og bygging av skip og oljeplattformer viste en markert nedgang på henholdsvis 27,6 og 35,0 prosent. En vekst på 5,9 prosent i næringsmiddelindustrien dempet nedgangen i tolvmånedersperioden.

Månedsendring: Liten oppgang i eurosonen fra september til oktober 2015

Norsk industriomsetning gikk ned med 0,9 prosent fra september til oktober 2015, viser sesongjusterte tall. Landene som inngår i eurosonen opplevde en liten oppgang på 1,3 prosent i industriomsetningen. Sverige og Danmark hadde en nedgang på henholdsvis 0,5 og 1,3 prosent i denne perioden, ifølge EUs statistikkontor, Eurostat.

Tall for utvinningstjenester finnes i statistikkbankenÅpne og lesLukk

Fra og med publiseringen for oktober 2015, vil det bli publisert tall for utvinningstjenester. Utvinningstjenester er i henhold til SN 2007 gruppert under næringshovedområdet B Bergverksdrift og utvinning. Virksomheter innenfor næringen leverer blant annet tjenester knyttet til boring av lete-, avgrenings- og produksjonsbrønner, og andre tjenester knyttet til aktivitet offshore som blant annet installering av flytende og faste konstruksjoner over og under havflaten. Tidsserien er fra og med år 2014. Næringen har alltid vært inkludert i aggregatet Utvinning og utvinningstjenester, men nå vil tidsserien også publiseres med egne tall i statistikkbanken.