8165_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/ogibkoms/arkiv
8165
God vekst i industriomsetningen
statistikk
2008-04-07T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
ogibkoms, Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriomsetning, hjemmemarked, eksportmarked, verdiEnergi, Industri og bergverksdrift, Olje og gass, Energi og industri
false

Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningfebruar 2008

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

God vekst i industriomsetningen

Norsk industri hadde en omsetningsøkning på 4,6 prosent i perioden desember 2007-februar 2008 sammenlignet med foregående tremånedersperiode, viser sesongjusterte tall. Omsetningen økte med 11,2 prosent i eksportmarkedet og 1,4 prosent i hjemmemarkedet.

Omsetningsindeks for industri. Januar 1999-februar 2008. 1998=100

Produsenter av investeringsvarer økte omsetningen med 8 prosent i perioden desember 2007-februar 2008 sammenlignet med september-november 2007, viser sesongjusterte tall. Oljeplattformer og maskinindustri hadde den største økningen med 16,7 og 13 prosent. Elektroteknisk og optisk industri bidro også til veksten, med en oppgang på 8,4 prosent. Omsetningen falt med 5,4 prosent i transportmiddelindustrien.

Omsetningen av innsatsvarer økte med 0,5 prosent fra perioden september-november 2007 til desember 2007-februar 2008. Oljeraffinering og kjemisk industri var den næringen som vokste mest, med 6 prosent. Metallindustrien meldte om økt omsetning på 1,1 prosent. I trelast- og trevareindustrien samt treforedling ble det notert en nedgang i omsetningen på 5,0 og 4,7 prosent.

Sesongjusterte tall viser at omsetningen av konsumvarer økte med 1,7 prosent i den siste tremånedersperioden, anført av nærings- og nytelsesmiddelindustrien, som økte omsetningen med 3,9 prosent.

Fra januar 2008 til februar 2008 økte industriomsetningen med 2,5 prosent, viser sesongjusterte tall. Det var omsetningen av investeringsvarer som økte mest, med 6,9 prosent.

Månedlig omsetningsstatistikk. Olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning. Februar 2008
  Råserier1Januar-februar 2008 Endring i prosent Januar-februar 2007-januar-februar 2008 Råserier1Februar 2008 Endring i prosent Februar 2007-februar 2008 Endringstall i prosent. Sesongjustert September 2007-november 2007-desember 2007-februar 2008
Totalomsetning  265 649 17,1  132 637 22,2 7,6
           
Olje- og gassutvinning  107 943 22,5 54 099 33,2 11,1
Industri  113 795 9,8 68 220 13,5 4,6
Hjemmemarked 77 397 6,5 39 958 9,5 1,4
Eksportmarked 56 398 14,8 28 262 19,8 11,2
Kraftforsyning 22 326 46,2 9 539 32,9 8,0
           
Etter varetype          
Innsatsvarer 49 039 3,3 24 539 5,5 0,5
Investeringsvarer 38 332 16,7 20 473 27,1 8,0
Konsumvarer 33 888 3,5 16 626 1,8 1,7
Energivarer  144 389 27,0 70 998 34,4 11,1
1  Millioner kroner.