8329_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/ogibkoms/arkiv
8329
Fortsatt høy omsetning
statistikk
1999-11-19T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
ogibkoms, Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriomsetning, hjemmemarked, eksportmarked, verdiEnergi, Industri og bergverksdrift, Olje og gass, Energi og industri
false

Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningjuni 1999

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Fortsatt høy omsetning

Omsetningen innenfor olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning var på nærmere 118 milliarder kroner i mai/juni 1999, en økning på 6,5 prosent fra samme periode i 1998. Omsetningen økte sterkest for bedrifter innenfor olje- og gassnæringen.

Omsetningen av energivarer var i underkant av 41,6 milliarder kroner i 3. termin (mai/juni) 1999. Dette var en økning på 16,9 prosent fra samme periode i 1998. Økningen skyldes i hovedsak høy omsetning innenfor olje- og gassutvinning, men også en svak økning innenfor kraftforsyning fant sted.

Omsetningen på olje og gass har steget med 4 prosent fra 1. termin (januar/februar) 1999, og var på 30,8 milliarder kroner i 3. termin. Dette er en økning på hele 25 prosent fra samme periode i 1998. Økningen skyldes i hovedsak en langt høyere råoljepris i 3. termin 1999 enn i 3. termin 1998. Prisen på råolje i mai og juni lå mellom 118 og 124 kroner fatet. Dette var over 30 prosent høyere enn i samme periode i 1998.

Høy omsetning innenfor industrien - svakere vekst

Bedrifter innenfor industrien omsatte for om lag 77,3 milliarder kroner i 3. termin 1999. Dette var en økning på 1,1 prosent i forhold til samme periode i 1998. I første halvår 1999 lå omsetningen 3 prosent høyere enn i samme periode i fjor. Tilsvarende tall for 1997 og 1998 var på henholdsvis 6,1 og 8,4 prosent. Svekket aktivitet i enkelte næringer er en viktig faktor bak den noe svakere utviklingen i omsetningen.

Omsetningen innenfor treforedling har sunket jevnt siden årsskiftet, og var på 2,8 milliarder kroner i 3. termin 1999. Dette er en nedgang på 17,9 prosent fra samme periode i 1998. For 1. halvår 1999 lå omsetningen 9,5 prosent lavere enn i samme periode i 1998. Tilsvarende tall for 1. halvår 1998 viser en vekst på over 10 prosent.

Bedrifter innenfor oljeraffinering opplevde en nedgang i omsetningen på 11,5 prosent fra 3. termin 1998. Dette har sammenheng med en planlagt revisjonsstans i mai hos en viktig aktør i næringen. Dette førte også til en nedgang i produksjonen med over 40 prosent i mai 1999. Høyere priser på raffinerte oljeprodukter i år bidro til å dempe nedgangen i omsetningen noe.

Tabeller