8157_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/ogibkoms/arkiv
8157
Fortsatt vekst i industriomsetningen
statistikk
2008-08-07T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
ogibkoms, Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriomsetning, hjemmemarked, eksportmarked, verdiEnergi, Industri og bergverksdrift, Olje og gass, Energi og industri
false

Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningjuni 2008

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Fortsatt vekst i industriomsetningen

Sesongjusterte tall viser at omsetningen i norsk industri steg med 1,6 prosent fra 1. til 2. kvartal 2008. Veksten skyldes både en volumvekst i produksjonen og høyere markedspriser.

Omsetningsindeks for industri januar 1999-juni 2008, 1998=100

Industriomsetningen økte med 3,4 prosent i eksportmarkedet og 2,6 prosent i hjemmemarkedet. Veksten i totalomsetningen skyldes både en volumvekst i produksjonen (se Produksjonsindeks for industrien ) og bedrede markedspriser (se Produsentprisindeksen) .

Økt omsetning av innsatsvarer

Sesongjusterte tall viser at omsetningen av innsatsvarer steg med 3,1 prosent fra 1. til 2. kvartal. Hjemmemarkedet hadde en vekst i omsetningen på 5,1 prosent, mens omsetningen i eksportmarkedet gikk opp 2,0 prosent. De viktigste bidragene til denne veksten kom fra gummivare- og plastindustrien, mineralproduktindustrien og deler av metallvareindustrien.

Omsetningen av investeringsvarer gikk ned med 1,5 prosent fra 1. til 2. kvartal, som følge av en nedgang i omsetningen i hjemmemarkedet på 6,0 prosent. Eksportmarkedet viste en oppgang på 15,3 prosent. De viktigste bidragene til denne utviklingen kom fra maskinindustri og transportmiddelindustri, hvor ferdigstilling og levering av store eksportordre er en medvirkende årsak.

Omsetningen av konsumvarer gikk opp 0,7 prosent i 2. kvartal. På hjemmemarkedet økte omsetningen med 2,3 prosent, mens eksporten gikk ned med 1,8 prosent.

Månedlig omsetningsstatistikk. Olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning. Juni 2008
  Råserier.1
Januar-juni 2008
Endring i prosent.
Januar-juni 2007-
januar-juni 2008
Råserier1
Juni 2008
Endring i prosent.
Juni 2007-juni 2008
Endringstall i prosent. Sesongjustert.
Januar 2008-mars 2008-
april 2008-juni 2008
Totalomsetning  828 152 16,7  147 253 24,3 2,6
           
Olje- og gassutvinning  342 257 28,2 59 377 51,2 8,1
Industri  425 198 7,0 79 370 9,3 1,6
Hjemmemarked  256 299 7,1 50 957 20,5 2,6
Eksportmarked  168 899 6,7 28 413 -6,0 3,4
Kraftforsyning 54 878 37,6 7 320 30,2 -11,6
           
Etter varetype          
Innsatsvarer  155 787 2,5 28 139 4,0 3,1
Investeringsvarer  127 493 10,7 24 643 12,8 -1,5
Konsumvarer  101 245 1,6 17 613 -0,3 0,7
Energivarer  443 631 29,3 76 858 25,8 5,7
1  Millioner kroner.