8181_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/ogibkoms/arkiv
8181
Økt omsetning i industrien
statistikk
2007-08-07T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
ogibkoms, Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriomsetning, hjemmemarked, eksportmarked, verdiEnergi, Industri og bergverksdrift, Olje og gass, Energi og industri
false

Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningjuni 2007

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Økt omsetning i industrien

Norsk industri omsatte for cirka 404 milliarder i første halvår 2007. Dette er en økning på om lag 17 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i 2006. Hjemmemarkedet og eksportmarkedet bidro like sterkt til veksten.

Omsetning etter varetype. Sesongjustert. 3-måneders glidende gjennomsnitt

Størst økning innenfor investeringsvarer

Omsetningen av investeringsvarer hadde en vekst på 23,2 prosent gjennom første halvår i år, sammenlignet med samme periode i fjor. Det var maskinindustrien, oljeplattformer og transportmiddelindustrien som hadde den største veksten og bidro til omsetningsvekst.

Industrinæringer som produserer innsatsvarer, hadde en økning på 19,8 prosent i 1. halvår 2007, sammenlignet med 1. halvår 2006. Metallindustri, kjemiske råvarer, trelast og trevareindustrien var blant næringene som hadde den største oppgangen. For metaller har den kraftige prisveksten bidratt mest til oppgangen.

Produsenter av konsumvarer hadde en samlet vekst i omsetningen på 7,4 prosent i de seks første månedene i 2007 sammenlignet med samme seksmåneders periode i 2006.

Omsetningen av energivarer hadde en nedgang på 13 prosent i første halvår 2007 sett i forhold til første halvår i 2006. Lavere oljeproduksjon er hovedforklaringen til denne nedgangen.

Månedlig omsetningsstatistikk. Olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning. Juni 2007
  Råserier1Januar-juni 2007 Endring i prosent Januar-juni 2006-januar-juni 2007 Råserier1Juni 2007 Endring i prosent April 2006-juni 2007 Endringstall i prosent. Sesongjustert. Jan.07-mar. 2007-april. 2007-juni. 2007
Totalomsetning  716 372 0,5  121 062 -3,2 1,6
           
Olje- og gassutvinning  267 036 -5,2 39 274 -18,6 1,5
Industri  403 875 16,6 75 114 13,8 0,4
Hjemmemarked  246 506 16,4 45 244 9,4 -4,0
Eksportmarked  157 369 17,1 29 870 21,3 8,3
Kraftforsyning 39 826 -49,8 5 570 -42,7 -5,9
           
Etter varetype          
Innsatsvarer  153 133 19,8 27 816 13,6 -0,8
Investeringsvarer  120 485 23,2 23 831 24,2 -2,2
Konsumvarer  100 487 7,4 17 618 2,6 -2,1
Energivarer  342 270 -13,0 51 797 -19,3 4,6
1  Millioner kroner.